Monday, March 1, 2021

IZABELA ZUBKO

 

IZABELA ZUBKO

 

Deliverance

 

the hope has poured out of me

in the form of teardrops

 

you have gathered them in a vase

placing flowers close-at-hand

 

in the life of asters

there was being missing

 

sentenced for longing

I’ve broken Ananke’s spindle

 

becoming

the summary of the moment

 

TRANSLATED BY: ANNA MAZUR

 

 

Wyzwolenie

 

nadzieja wypłynęła ze mnie

w postaci łez

 

zebrałeś je do wazonu

kładąc kwiaty obok

 

w życiu astrów

zabrakło bytu

 

skazana na tęsknotę

złamałam wrzeciono Ananke

 

stając się

streszczeniem chwili

 

FAREWELL

 

Entering into the new world

 

I destroyed I killed I destroyed

 

four bare walls of

the presence in your world

there was a narrow window of south

which lighted up the silence

 

the element of hands

hidden in the chords of life

fragile walls

without an exit beyond the unity

 

I long for the move of wings

freezed with expectation

 

TRANSLATED BY: ANNA MAZUR

 

Wejście w inny świat

 

zburzyłam uśmierciłam zburzyłam

 

cztery kąty

obecności w twoim świecie

w nim wąskie okno południa

rozświetlało milczenie

 

żywioł rąk

ukryty w akordach życia

kruche ściany

bez wyjścia poza jedność

 

tęsknię za ruchem skrzydeł

zastygłych w oczekiwaniu

 

 

At A Distance

 

I am approaching your dream

where late November became May

and freezed in trembling hands

tightly concealing the horizon of

world that is only ours

 

I loose myself

in the dance of sleeping hugs

and the speechless look

 

in the black silence of waiting

stuck nowhere

 

TRANSLATED BY: ANNA MAZUR

 

 

Na odległość

 

zbliżam się do twojego snu

gdzie późny listopad stał się majem

i zastygł w drżących rękach

szczelnie kryjących horyzont

tylko naszego świata

 

zatracam się

w tańcu uśpionych przytuleń

i niemym spojrzeniu

 

w czarnej ciszy wyczekiwania

utkwionej nigdzie

IZABELA ZUBKO

 

IZABELA ZUBKO – born in 1974 in Warsaw, Poland - poetess, journalist and translator. She was graduated in 2008 from the Literary-Artistic Department at the Jagiellonian University, Cracow. She  is an author of 11 volumes of poetry. Her poems were published in many newspapers in Poland and abroad. They can be found in  many anthologies, too. For example her works there are  in the collection entitled "The poets of our time" and "Anthology of Slavic Poetry".  Izabela Zubko is a winner of numerous poetry competitions. She is a member of: the Union of Polish Writers (ZLP),  the Polish Writer’s Association of 2nd Warsaw Branch (SAP) and the Association of Culture Originators (RSTK).

She received two awards of RSTK - silver one (2010) and gold one (2015) in appreciation of her  literary achievements. She also received the statuette of Stanislaw Moniuszko (2016) awarded  her by the Polish Cultural Centre in Lithuania, Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture (2017), Bronze Cross of Merit (2018) and Commemorative Medal Pro Masovia (2020).

 


No comments :

Post a Comment