Saturday, October 1, 2016

STANISŁAWA OSSOWSKA

STANISŁAWA OSSOWSKA

LONGING FOR LOVE

The need of love
is deeply rooted in each of us

When unsatisfied
it hurts

It seeks relief in every possible way
Sometimes showing its unsophisticatedness

It happens to be in disguise
so that no one can recognize it
*

TĘSKNOTA ZA MIŁOŚCIĄ

Potrzeba miłości
osadzona jest mocno w każdym z nas

Gdy niespełniona
boli

Szuka usmierzenia na różne sposoby
Czasem bardzo niewybredne

Bywa zakamuflowana tak
że nie daje się rozpoznaćLET US NOT FEAR

Fear of rejection
is in each of us
A big and small one
An infant and an old man
A girl and a boy
A woman and a man
A beauty and an ugly one
An able-bodied and a crippled
A resourceful and a helpless

Should we lose trust in others
only because of
painful life experiences

The gravest pain
is losing faith
in other human being
Suspiciousness
Excessive cautiousness
Stand in a way of what is
beautiful and finest
good and the best
and could be offered by the close ones
to each other
**

NIE LĘKAJMY SIĘ

Lęk przed odrzuceniem
nosi każdy z nas
I duży i mały
I osesek i staruszek
I dziewczyna i chłopiec
I kobieta i mężczyzna
I piękny i brzydki
I pełnosprawny i okaleczony
I zaradny i nieporadny

Czy dlatego
że życie doświadcza boleśnie
mamy tracić zaufanie do innych

Największym okaleczeniem
jest utrata wiary
w drugiego człowieka
Podejrzliwość
nadmierna ostrożność
przeszkadzają rozwinąć się temu
co piękne i najpiękniejsze
co dobre i najlepsze
co mogą sobie bliscy
ofiarować wzajemnieTHE MYSTERY OF SPIRITUAL INTIMACY

There are people
who hear the same kind of music
silent and heartwarming
giving joy and power

They do not have to be together
It 's enough for them to be

A conversation
A good word
Or a thought itself
is enough to light up the world
and make it bloom
***

TAJEMNICA BLISKOŚCI DUCHOWEJ
Są ludzie
między którymi
rozbrzmiewa niema muzyka
kojąca serca
napełniająca radością i mocą

Nie muszą być razem
Wystarcza że są

Wystarcza rozmowa
dobre słowo
a nawet sama myśl
i świat się rozswietla
ociepla nabiera pięknych barw


STANISŁAWA OSSOWSKA
Poland (Polska)No comments :

Post a Comment