Saturday, October 1, 2016

JADWIGA BUJAK-PISAREK

JADWIGA BUJAK-PISAREK


MY HEART

Don not split -
Faith adds strength, humility.
Fruits issued to the world
Loose often bitterly.

Wait awhile longer -
Crying brings relief,
So cry without shame.
Love has its rights.

Here and there
Longing in the air
Stimulates the reflexes of suffering
Golden calves deteriorate.

Don’t die yet – Bea
t the rhythm steadily.
As a consolation swallow sunray
The awaiting will come...
*

Moje serce

Jeszcze nie pękaj -
wiara dodaje siły, pokory.
Wydane na świat owoce
często goryczą trącają.

Jeszcze przeczekaj -
płacz przynosi ukojenie,
więc płacz bez wstydu.
Miłość ma takie prawo.

Tam jak i tutaj
tęsknota unosi się w powietrzu
rozbudza odruchy cierpienia.
Złote Cielce  marnieją.

Jeszcze nie umieraj -
uderzaj  rytmem miarowo.
Na pocieszenie łykaj promienie
słońca.


OVER ON THE FAR AWAY LAND

Scotland’s gorgeous views
Hills in the shape of a fairy-tale
Silvery waterfalls
Intersect gracefully.

As high as
The gates of heaven,
Wind in hair -
Can’t hear my own thoughts.

Forest’s range of colours
Gold, red and green
Shrubs in whole stretches
Bile it’s delight.

In the distance you can see the ships -
Everyone has their own way
The cliffs stand like close friends
Who came to say hello.

The dark and cold ocean
Hides many secrets
Titanic tune
In silence, coming from the depths.

On this far land
Foreign anyway
Part of me remained
Leaving there my love.

**
Tam na ziemi dalekiej

Szkocja widok przepiękny,
góry w kształtach jak z bajki.
Wodospady srebrzyste,
przecinają je z wdziękiem.

Tak wysoko jak gdyby,
u bram nieba się stało.
Wiatr we włosach i uszach,
własnych myśli nie słyszę.

Lasy gama kolorów,
złoto czerwień i zieleń.
Krzewy w całych połaciach,
żółcią swą zachwycają.

W dali widać okręty,
każdy ma swoją drogę.
Klify stoją jak bliscy,
którzy wyszli się witać.

Ciemny zimny Ocean,
tajemnice swe skrywa.
Tytanika melodia,
w ciszy z głębin dobiega.

Na tej ziemi  dalekiej,
obcej jak by nie było.
Cząstka mnie pozostała,
zostawiłam tam miłość.


TELL ME

Dawn, did I tell you?
That you're the inspiration for poets?
In the glow of morning you awake,
Singing soul and dormant thoughts.

When the cock's crow awakens,
The quiet tweet of a dove
And glistening in the morning dew,
Mixes in with the colour of the rainbow.

Then it becomes poetry,
Joyful, but a little shy
Will dance in the sunrays
The mermaid’s song of flow

Captures what is most beautiful.
Will cover with the net of love
To finally put out from the ink pen
In love with poetry.
***
powiedz mi

czy już ci mówiłam poranku
że jesteś natchnieniem poetów
w blasku jutrzenki rozbudzasz
śpiew duszy i myśli uśpione

gdy wschodzisz z pianiem koguta
w cichym gołębia gruchaniu
i  błyszcząc w porannej rosie
kolorem tęczy się mienisz

wtedy powstaje poezja
radosna  troszkę  nieśmiała
zatańczy w  promieniach słońca
w syrenim śpiewie popłynie

chwyta co najpiękniejsze
siatką miłości oplecie
by w końcu wypłynąć spod pióra
rozkochanego poety


JADWIGA BUJAK – PISAREK
Zebrzydowice,
Poland

JADWIGA BUJAK – PISAREK  Born  May 22 1957 in Świebodzice county Swidnicki Educated clothing technician Assistant editor E-Literaci.pl. Journalist, entitled moderator, super commentator corrector Winner of many poetry contests, The poet of the Year 2015. Awarded by the editors of Journal "Statuette for its activities" in the field of literature in the past five years from 2010 to 2015. Member of the Literary Association "Website" in Stalowa Wola. Excretes volumes:

The first book of poetry "whispering" released in 2014.The second "Fisher of pearls" in 2015 and 2016.Also published the third volume of "Sentenced on the melancholy" .She is co-author of five Anthology, Including two international: "Love Is Like AIR and" Time of Women "She has scored six literary note books. Her poems are translated in to English.

The first poems she wrote at age 17, and for several years she has published on the portal E-Literaci.pl and the Internet, where a crowd of regular readers.Actively participates in the literary workshops and meetings.Twice she participated at the Festival of Patriotic Song and Poetry in Komotini where he took third-place contest for the line "Not today."

Participant XV "Jurassic Autumn Poetry" in the Złotym Potoku. She writes, comments and published in the online journal Literary E-Literaci.pl Founder of the group not affiliated Poets "SAFO" at GBP in Zebrzydowice She runs a series of meetings with poetry in D.S.S. in Cieszyn. Her poetry was published in the "Voice of Tychyna. and regularly appears in the newsletter "Messages from the Piotrówki" in Zebrzydowice.


No comments :

Post a Comment