Saturday, October 1, 2016

BIANCA

BIANCA

COME
come into my regions
with your domain

surrender to
my translation
of the great temptation

somebody like you
with the fire of
untamed desire

witness of goodness
in your generous rooms
fully equipped

an avalanche of whispers
shine in my nights
as yellow bulb in the dark

the stars are meandering
as desired in my flame
they build bridges
in my moat

walk on my quay with
your dreams fulfilled

we build our house
with blue lego blocks
it is almost child's play

your portrait of love
anchors in my sea of
softness and velvet
*
Kom

kom in mijn regionen
met jouw domein

geef je over aan
mijn vertaling van
de grote verleiding

iemand zoals jij
met het vuur van
ongetemd verlangen

getuigende van goedheid
in je ruimhartige kamers
van alle gemakken voorzien

een lawine aan fluisteringen
schijnen in mijn nachten
als gele bol in het donker

kronkelen de sterren
als wensen in mijn vlam
bouwen bruggen over
mijn stadsgracht

slenter maar over mijn kade
met je vervulde dromen

we bouwen ons huis
van blauw legoblokken
het is bijna kinderspel

jouw portret van liefde
verankert in mijn zee van
zachtheid en fluweel
© BiancaBEHIND BROKEN MIRRORS
black nights breathe
on the repetition of the white

watercolor pencils color gray
not erasable and not to interfere
in the corridors of past

homesickness tortures in time
the sharp box cutter cuts
long strips of the blank paper

holes punched in the absence
of the sunlight gently slipping
behind the hem of weeping willows

disappearing behind reflective
mirrors of the clouded gaze
© Bianca
**

Achter gebroken spiegels
zwarte avonden ademen
op de herhaling van het wit
aquarelpotloden kleuren grijs
onuitgumbaar en niet te mengen
in de gangen van voorbij
martelt heimwee in tijd
snijdt het scherpe stanleymes
lange reepjes uit het leeg papier
gaten perforeren in de afwezigheid
van zonlicht dat zacht wegglijdt
achter de zoom van treurwilgen
verdwijnend achter reflecterende
spiegels van de vertroebelde blik
©
BIANCA


No comments :

Post a Comment