Friday, September 1, 2023

KRYSTYNA GRYS

 


Afternoon In The Forest

 

The poetry of forest

hold us

silently.

 

The ground lined the lair

with moss

The quivering leaves

were swaying

to a green suite

 

The eyes to eyes

were a mirror

The curves of lips

joined together

into the bridge of understanding

 

The narcotic tenderness

of hands and legs in self-immolation

 

The echo was gossiping about us

up to the top of trees

*  *  *

 

Popołudnie w lesie

 

Bezszelestnie

objęła nas

poezja lasu

 

Ziemia mchem

wymościła legowisko

Rozedrgane liście

kołysały

zieloną suitą

 

Oczy oczom

były lustrem

Łuki ust łączyły się

w most porozumienia

 

Narkotyczna czułość

rąk i nóg w samospaleniu

 

Echo plotkowało o nas

aż po szczyty drzew

To The Grandchildren

 

Embrace me

until I’m not

gone

 

Hold me

like a birch

that soften

or like the sun

hot from its love

 

Your arms

are wings of the wind;

I am never

full of them enough

*  *  *

 

Do wnuków

 

Obejmijcie mnie

Póki nie

Przeminęłam

 

Przytulcie

Jakbyście przytulali

Brzozę co daje

Wyciszenie

Albo jak słońce

Gorące miłością

 

Wasze ramiona

Jak skrzydła wiatru

Których nigdy

Nie jestem syta

 

Fashion

 

Time – a fashion designer

Put in my hair

a smudge of light

picked from magnolia

Put on my face

a mask of autumn

Draped the body

 

Didn’t reached me inside

I’m still wearing a short dress

there

*  *  *

 

Moda

 

Projektant mody – czas

Wpiął mi we włosy

smugę światła

zerwaną z magnolii

Na twarz nałożył

maskę jesieni

Udrapował ciało

 

Nie dotarł do wnętrza

Ono ciągle w podkasanej

sukience

 

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment