Saturday, October 1, 2016

ZDZISŁAWA GÓRSKA

ZDZISŁAWA GÓRSKA

FIRST CRESCENT

from the height
imagined as such
I felt to my knees
because words denoted
a lot
I erred
beliving relentlessly
in impeccability of the white
maybe that's good

of use is
a cilice of humility
and wailing of an owl
to the half of dead
moon*
I kwadra

z wysokości
tak wyobrażonej
upadłam na kolana
bo słowa znaczyły
wiele
pomyliłam się
wierząc nieustająco
w nieskazitelność bieli
może i dobrze

przydaje się
włosiennica pokory
i zawodzenie sowy
do połówki martwego
księżyca

18.06.2013.

Zdzisława Górska

INFINITY

I pass hesitantly the pavement
stones
pedestrian crossings
/ if I walk /
I look forward to a chance
a lucky strike
a great attraction
/ or something in that sense /
I look forward to happiness?
but somehow I do not hurry up
to this forever one

18.01.2015infinity

niepewnie mijam płyty
chodnika
przejścia dla pieszych
/jeśli chodzę/
czekam na przypadek
szczęśliwy traf
wielkie zauroczenie
/lub coś w tym sensie/
czekam na szczęśliwość?
ale jakoś nie śpieszno mi
do tej wiecznej

18.01.2015.
/nieskończoność/IN EVE'S DEFENCE

It was not Eve's sin
            Adam
Not asking where from the fruit comes
you didn't have to take it
There was no surveillance, no screens
there is no evidence
The written word means
            less
            or nothing
You were the star
On the scale of values
            a man
            a camel
            a dog
            a woman
Your explanations seem
            miserable
You were taken in by the fruit
even though you prefer
            meat
You pointed the one
to be ounished
You spread the pleonasm
among the generations
The strenght and justice with you
            What kind of truth
            did you leave in paradise?


***
W obronie Ewy

To nie Ewa tu zgrzeszyła
Adamie
Nie pytając skąd owoc
nie musiałeś brać
Nie było kamer podsłuchów
dowodów nie ma
Słowo pisane dziś mniej
znaczy
lub nic
Grałeś wtedy główną rolę
W skali wartości był
mężczyzna
wielbłąd
pies
kobieta
Tłumaczenie twoje mizerią
trąci
Dałeś się zwieść owocem
choć wolisz
mięso
Wskazałeś winną
dla kary
Masło maśłane roztarłeś
wśród pokoleń
Jednak z nią wyszedłeś
Jaka prawda
w raju została?
29.11.2012.

Zdzisława Górska
ZDZISŁAWA GÓRSKA was born in Strzyżów, Poland, where she still lives and writes. She spent a few years with her family in the USA. A Poet, publicist, painter and a reporter. She published articles on socio-cultural subjects and was a columnist of New York's edition of Nowy Dziennik and other polish magazines. A member of Polish-American Poets Academy of Wellington, NJ; since 2002 a member of Polish Writers' Union (Department in Rzeszów). Since 1996 she released 9 volumes of her poems: Wieczne źródło (The Eternal Spring), Odlatuje czas (Fleeting time), Po rajskim jabłku ziemi idę (On the Heavenly Apple of Earth I Walk), Atlantycka huśtawka (Atlantic Swing), Janowi Pawłowi II w darze (As a gift to John Paul II), Warto być (It's worth being), Wyprzedarz złudzeń (The Delusions Sale), Ponad czasem (Above Time) and a vast collection of memoires from emigration, The Capes of My Hope. She was rewarded with the Golden Pen award by the Polish Writer's Union. In 2002 she received a badge of Merited Activist of Polish Culture and in 2015 a Marshal's Bureau Award for Lifetime Achivements.

She is writting polish language.

Zdzisława Górska
ul. Słowackiego 17
38-100 Strzyżów
PolandZdzisława Górska urodziła się w Strzyżowie, w Polsce, gdzie mieszka i tworzy. Mieszkała kilka lat w USA z rodziną, dużo podróżowała. Poetka, publicystka, malarka i reportażystka. Publikowała wiele artykułów o tematyce społeczno-kulturalnej w nowojorskim „Nowym Dzienniku” i wielu polskich
pismach lokalnych. Jest członkiem Polish American Poets Academy of Wellington, N.J. od roku 2003. jest także członkiem Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie od roku 2002.
Jest laureatką wielu konkursów poezji w kraju i zagranicą. W roku 2012 otrzymała nagrodę
Grand Prix w konkursie „Dać świadectwo” Kraków 2012.
Od roku 1996 wydała 10 tomików poezji:
Wieczne źródło, Odlatuje czas, Po rajskim jabłku Ziemi idę, Atlantycka hustawka, Janowi Pawłowi II
w darze, Warto być, Wyprzedaż złudzeń, Ponad czasem, Spacer po śladach dni /wybór wierszy/,
i prozę wspomnieniowo-emigracyjną Przylądki mojej nadziei. Otrzymała dwie nagrody honorowe
ZLP O/w Rzeszowie„Złote Pióra” za prozę i poezję. Miasto Strzyżów nagrodziło poetkę w 2002 i 2005 roku tytułem „Zasłużony dla miasta i powiatu”.
W roku 2015 otrzymała nagrodę Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za całokształt twórczości. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym Strzyżowa i Rzeszowa.

Autorka pisze w języku polskim.

Zdzisława Górska
ul. Słowackiego 17
38-100 Strzyżów
Polska /
No comments :

Post a Comment