Monday, November 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS

 

X     X     X

 

Where peaks

are wallowing

in the foam of clouds

 

The streams sing

the poetry of mountains

 

The wind sows

longing

 

There God

breathes with the prayer

of pine needles

 

 

x     x      x

 

Tam gdzie turnie

pławią się

w pianie obłoków

 

Potoki śpiewają

poezję gór

 

Wiatr sieje

tęsknotę

 

Tam Bóg

oddycha modlitwą

sosnowych igieł

 

 

 

Jonston* Park

 

Trees clothed

in browns and gold

The sun colours them

with its purple

 

A ginger plume

is bustling busily

among the branches

Then jumps onto the pedestal

of Jonston's torso

A scholar who

fell in love with Leszno

 

Wings of leaves

beat with the last hope

they fall like tired birds

and fawn on the feet

 

Before the merciless time

wrinkles them

before they scatter

scared by the wind

I'm listening for

the rustle of autumn

 

* Jan Jonston - Polish natural scientist, historian, philosopher, educator, physician, medical and natural writer, who lived in the 17th century in Leszno (Greater Poland).

 

 

Park Jonstona

 

Drzewa ubrane

w brązy i złoto

Słońce purpurą

dodaje barwy

 

Rudy pióropusz

skrzętnie uwija się

wśród gałęzi

Potem skacze na cokół

popiersia Jonstona

Uczonego który

pokochał Leszno

 

Skrzydła liści

biją ostatnią nadzieją

opadają jak zmęczone ptaki

łaszą się do stóp

 

Zanim bezlitosny czas

pomarszczy je

zanim rozpierzchną się

spłoszone wiatrem

nasłuchuję

szelestu jesieni 

 

 

 

Walk In The Park In Gębice*

 

To Aneta and Boguslaw Janik

the owners of the palace in Gębice

 

The park in a cape of the autumn sun

lies under the feet

with a golden-brown carpet

 

We sink to the ankles

in the rustle of leaves

Crunching, they run away on sides

raise their wings

like frightened birds

 

We slide

on the small bridge

curved like a cat's back

 

The cold covers us

in its possession

 

Time has flown

Cobwebs of darkness

entwined

the crowns of trees

 

We return to the palace

The interior envelops us with warmth

smile of the hosts

 

*Gębice - a village in Wielkopolska (Greater Poland) region,

with the palace built in the classicist style about the year 1825

 

 

Spacer po parku w Gębicach

 

Anecie i Bogusławowi Janikom

gospodarzom pałacu w Gębicach

 

Park w pelerynie jesiennego słońca

ścieli się pod stopami

Złoto-brązowym kobiercem

 

Po kostki zagłębiamy się

w szeleście liści

Chrzęszcząc uciekają na boki

wznoszą skrzydła

jak spłoszone ptaki

 

Ślizgamy się

na mostku z wygiętym

po kociemu grzbiecie

 

Chłód obejmuje nas

w swe posiadanie

 

Przesypał się czas

Korony drzew

oplotły

pajęczyny mroku

 

Wracamy do pałacu

Wnętrze otula nas ciepłym

uśmiechem gospodarzy

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment