Sunday, October 1, 2017

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS

BEFORE

For every glimpse of happiness
I paid with suffering
Before a nail of sadness
Closes the oak lid of heaven
I sum up the balance of life
I put together remains of dreams
anoint
ragged wings
Maybe I will manage to fly
over the boundaries of a dream
before the ravenousfinger dame
gets me


ZANIM

Za każdy łut szczęścia
płaciłam cierpieniem
Zanim gwóźdź smutku
zamknie dębowe wieko nieba
podliczam saldo życia
Sklejam resztki marzeń
namaszczam
postrzępione skrzydła
Może uda się wzlecieć
ponad krawędź snu
zanim dopadnie mnie drapieżnopalca


LONELINESS

Wrapped in loneliness
I locked up tenderness in my hands
with a caress destined for you
Behind the window I see clouds
heavy with rain
they flow through raindrops
like silver tears

Sleepy dusk bends over and
draws a shadow on a wall
my companion

SAMOTNOŚĆ

Owinięta samotnością
czułość zamknęłam w dłoniach
z pieszczotą przeznaczoną
dla ciebie
Za oknem chmury
brzemienne deszczem
spływają kroplami
jak srebrzyste łzy
Zmierzch senny pochylony
rysuje cień na ścianie
mego towarzysza


AWAITING

At the edge of a distance
loneliness scares
from the recess of an unfamiliar house
A claw of longing
tears my heart
It got used to awaiting
I pad a nest
for a moment of your arms

OCZEKIWANIE

Nad brzegiem oddalenia
samotność straszy
z zakamarków obcego domu
Szpon tęsknoty
szarpie serce
Przyczaiło się
oczekiwanie
moszczę gniazdo
na chwilę twoich ramion

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno. The country of origin – Poland Language: Polish. Nationality: Polish. Living in Leszno, Poland

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.Kraj pochodzenie – Polska. język polski.  narodowość – polska. ul. Jackowskiego 5, 64-100 Leszno


1 comment :

  1. Gratuluję, Krystyno! Twoje wiersze wywierają na mnie głębokie wrażenie. Dziękuję za to co jest i proszę o więcej!

    ReplyDelete