Thursday, March 1, 2018

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET
I WILL BE WHILE I AM

Eve was first,
and I?

I'mlike the sun,
whichblings
real, yetelusive.

On the surface of eternity
manisonly a flash.

She was and is,
I
will be while I am.


Będę póki jestem

Ewa była pierwsza,
a ja?

Jestem jak słońce,
które blikuje
realna, a jednak ulotna.

Na tafli wieczności
człowiek jest tylko błyskiem.

Ona była i jest,
Ja
będę póki jestem.
WINE GATES

I closed the housethatwhisperedsilence,
through the winegates I went
to listen to the sea.
It sang:

Sway with me,
listen to me
and understand the world.

Nestled
in the music of life
I enjoy
the moment.

My thoughtfulphantasmagories
arealwaysbehind the winegates
of paradise.
Of my paradise.


Winnewrota

Zamknęłam dom szepczący ciszą,
przez winne wrota przeszłam
posłuchać morza.
Śpiewało:

Rozkołysz się ze mną,
wsłuchaj się we mnie
i pojmij świat.

Wtulona
w muzykę życia
rozkoszuję się
chwilą.

Moje myślne fantasmagorie
zawsze są za winnymi wrotami
raju.
Mojego raju.REFUGE

In the enchantedharbor
behind the glass of time
- alone.
At the refuge
wheresheissafe,
but not completely happy,
shelooks out
for monads of love
disguised
beyondherglasspane.


Ostoja

W zaczarowanej przystani
za szybą czasu
- sama.
W ostoi,
w której jest bezpieczna,
lecz nie do końca szczęśliwa,
wypatruje
monady miłości
zakamuflowanej
poza jej szklaną taflą.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy, completedpostgraduatestudies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and LiteratureatJagiellonianUniversity, as well as Film and TelevisionProduction in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author'sworks can be found in anthologies and literarymagazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Kosovo, Sweden,Scotland,USA)

Eliza Segiet  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent  jak czas wykorzystać”. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, USA.No comments :

Post a Comment