Monday, October 1, 2018

IZABELA ZUBKOIZABELA ZUBKO
LETTERS TO EDYTA

“I’m writing to you
Don’t open
This letter”
Zbigniew Jerzyna

Desert sands
you became them
she transformed into them

I’ve opened confessions
from the distant space
although it’s so close to me

The ink is still wet
the words are still resounding
woven from the raptures string

In secrecy I think
that you was writing about me
not to my mother

Edyta

TRANSLATE BY: ANNA MAZUR


Listy do Edyty
„Piszę do Ciebie
Nie otwieraj
Tego listu”
Zbigniew Jerzyna

W piasek pustyni
zamieniłeś się ty
przeistoczyła ona

Otworzyłam zwierzenia
z przestrzeni odległej
choć tak mi bliskiej

Atrament wciąż mokry
słowa dźwięczą
utkane struną uniesień

W skrytości myślę
że pisałeś o mnie
nie do mojej matki

Edyty


THE VIEWING

I’m standing on the veil of light
and I’m looking from under its shadow
at the changing colors
of those several words about us

untangled from the comet’s tail
a request to life
is wrapping around the loom of film
of the stopped future

it speaks with silence of
dancing with the wind force
flashes of our glances
staring at the sun

TRANSLATE BY: ANNA MAZUR


Projekcja

stoję na welonie światła
i patrzę spod jego cienia
jak zmieniają się barwy
kilku słów o nas

wysnuta z warkocza komety
prośba do życia
owija krosno kliszy
zatrzymanej przyszłości

przemawia ciszą
tańczących z siłą wiatru
błysków naszych spojrzeń
wpatrzonych w słońce


TIME OF PEACE

The sunset rises
on the other side of the sky
and changes the color of time

The dream emerges from under the quilt
and covers with it with longing
when the Moon appears from behind the trees

I close my brown eyes
and I count the rays of my life with breath
I expose my face towards  freedom

TRANSLATE BY: ALICJA KUBERSKACzas pokoju

Zachód słońca wschodzi
po drugiej stronie nieba
i zmienia barwę czasu

Sen wynurza się spod kołdry
z utęsknieniem pod nią wchodzi
gdy księżyc wyłania się zza drzew

Zamykam brązowe oczy
oddechem odliczam promienie życia
wystawiając twarz do wolności

IZABELA ZUBKO

IZABELA ZUBKO – born in 1974 in Warsaw, Poland - poetess, journalist and translator.  She was graduated in 2008 from the Literary-Artistic Department at the Jagiellonian University, Cracow. She  is an author of 10 volumes of poetry. Her poems were published in many newspapers in Poland and abroad. They can be found in  many anthologies, too. For example her works there are  in the collection entitled "The poets of our time" and "Anthology of Slavic Poetry".  Izabela Zubko is a winner of numerous poetry competitions. She is a member of: the Union of Polish Writers (ZLP),  literary-musical group  "Terra Poetica", the Polish Writer’s Association of 2nd Warsaw Branch (SAP) and the Association of Culture Originators (RSTK). She received two awards of RSTK - silver one (2010) and gold one (2015) in appreciation of her  literary achievements. She also received the statuette of Stanislaw Moniuszko (April 2016) awarded  her by the Polish Cultural Centre in Lithuania.


No comments :

Post a Comment