Wednesday, November 1, 2017

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET

APPLE

Long, long ago, before the ages
in the arms of the sinful hand
the succulent apple lead into temptation.
Today –
nibbled –
it arouses desire.

Apple

Dawno, dawno temu, przed wiekami
w objęciach grzesznej dłoni
soczyste jabłko wodziło na pokuszenie.
Dzisiaj –
nadgryzione –
wzbudza pożądanie.


PRAISE

When it comes to praising you
it's as if you are invisible.
And when you can be criticised
you liven up,
you become like
a flashy clown,
who can be mocked
and pointed at.

Pochwała

Kiedy wypada cię pochwalić
jesteś jakby niewidzialny.
A kiedy można cię skrytykować
nabierasz barw,
stajesz się jak
jaskrawy błazen,
z którego można kpić
i wytykać go palcami.RAFT

To
drift on the life’s raft,
we need
a protective side.
Ocean of existence
can whisper,
sing and shout.
All this
to sail to the goal.


Tratwa

Aby
na tratwie życia dryfować ,
potrzebujemy
osłaniającej burty.
Ocean istnienia
może szeptać,
śpiewać i krzyczeć.
Wszystko po to,
aby dopłynąć do celu.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – graduate with a Master's Degree in Philosophy. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it.1 comment :