Monday, June 1, 2020

BOGUSLAWA CHWIERUT


BOGUSLAWA CHWIERUT

Unfulfilled Dreams

You have taken apart the tree
from dying
each twig
from a single needle
poor desires
you've flaked off with your fingers
you cry
tears flow in secret
afraid to startle silence
with your last breath
you stop the dreams


Marzenia niespełnione

rozebrałeś drzewo
z umierania
każdą gałązkę
z samotnej igły
słabe pragnienia
odłupałeś palcami
płaczesz
łzy spływają w tajemnicy
boisz się spłoszyć ciszy
ostatnim oddechem
zatrzymujesz marzenia
Bogusława Chwierut
Amorous Emblem

What was ours is not ours
the beauty of sunrise sheathed
with the glow darkened
words unknown and known
even dead


Miłosne Godło

to co nasze już nie nasze
piękno wschodu gdzieś zatarte
blaskiem słowa pociemniały
słowa znane i nieznane
nawet martwe
Bogusława Chwierut
New Day

splashing are moments spread by light
an hour and a week pass
the dawn brakes through the bedding

silence in the puddles
becomes a new day


Nowy dzień

pryskają chwile rzucane przez światło
mija godzina i tydzień
świt się przebija przez pościel

cisza w kałużach
powstaje nowy dzień
Bogusława Chwierut

BOGUSLAWA CHWIERUT


BOGUSLAWA CHWIERUT: Poet born in Czaniec, Poland. From 1990, she has lived in Libiąż. She is a writer from the needs of her heart, for all those who love poetry. She is a culture animator and a lover of tradition. Since 2014 Boguslawa Chwierut has been a member of the groups "Cumulus" and “Academy of Words”. She is an active participant of many online poetic groups and numerous poetic meetings in Warsaw, Vilnius, Bulgaria and London, and the Slavic Poetry festival in Czechowice-Dziedzice. Her poetry has been published in local magazines and websites, and books have been published thanks to the support of mayor of Libiąż - Jacek Latko, and mine "Janina". From 2019 she is a member of the Polish Authors' Association, winner of II and III place in nationwide competition "On the coat of arms of Chrzanów", and distinctions in many poetry competitions. Author of six poetry volumes: "Babski Comber”, “Przeniknąć”, “Dotyk”, “Śladami Jezusa”, “Chaos” and ”Blaski i Cienie”. She has also participated in many anthologies. Her poems were translated into Bulgarian.

BOGUSŁAWA CHWIERUT: Poetka urodzona w Czańcu. Od 1990 roku libiążanka pisząca z potrzeby serca, dla wszystkich kochających poezję. Niezłomna animatorką kultury, miłośniczka tradycji. Od 2014r. członkini grupy ,,Cumulus’’ i Akademia Słowa. Aktywna uczestniczka wielu internetowych grup poetyckich. Uczestniczka wielu spotkań poetyckich w Warszawie, Wilnie, Bułgarii i Londynie oraz w festiwalu poezji Słowiańskiej w Czechowicach- Dziedzicach. Publikuje na łamach gazety lokalnej; stronach internetowych. Książki publikuje dzięki wsparciu Burmistrza Libiąża - Jacka Latko i kopalni "Janina’’. Od 2019.r jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka II i III miejsca w ogólnopolskim konkursie "o herb Chrzanowa”. Oraz wyróżnień w wielu konkursach. Autorka sześciu tomików poezji: "Babski Comber”„ Przeniknąć” „Dotyk” ,, Śladami Jezusa” ,, Chaos” oraz ,, Blaski i Cienie”. Ma na swoim literackim koncie także udział w wielu antologiach. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język Bułgarski.
No comments :

Post a Comment