Thursday, October 1, 2020

EWA KACZMARCZYKEWA KACZMARCZYK

Nevermore

Sensitivity covers my heart
My thoughts
Wander
Nothingness tears
Rainy morning
This emptiness
Immerses
In the depths of trust
Perhaps communication
Nevermore without you
So
emerge
To the space time
To this whirl of love
World Stopped

for a moment
like a frozen monitor screen
everything became silent
uncertainties in the dark
heartless
deaf silence
prayers stopped
even Ave Maria
because the blow struck
time stood still
in the calendar for you
forever
in the history of the black and white accent
saved
Angel of God, your Guardian dear
why was he not with you?
Summer

In a bark boat
with flowers on its shoulders
Summer came
Stood on the ground
and said;
‘I’ll give you summer full of sun
forest wrapped in shine
safe mountains
gold beaches
summer with a rainbow
merry journeys

I’ll give you summer with a backpack
cheerful adventures
playing on the guitar
singing children
be your hearths
filled with joy’

For every man
many
soon joined
on a trail
OF HOLIDAYS


EWA KACZMARCZYK


EWA KACZMARCZYK (1962) poet, fabulist, teacher, philosopher, theologist, art therapist, family counselor. Publications in numerous almanacs, anthologies and magazines in Radomsko and all- Polish. Laureate of many poetic contests. A member of Poetic Association “Ponad”, the founder of poetic group ZAMYŚLENIE and Salon Poezji Inaczej. I love art, poetry, music, beautiful landscapes, moments of meditation. What I love the most is the smile on the faces of people I take care of: from a child to the elderly people. I write poems, short stories, children stories, prose. I sometimes draw and paint. My interests are: literature, music, movies, computers, photography, all handcraft and painting. I am the author of poem volumes: Słowa różą pisane (2009), Zamyślenie  2009, Wakcyna przygoda w różowych okularach (2008) Jasełka i opowieści  na Boże Narodzenie  (2005) Dni Radomska 2011(2011)Życie  zapisane  w słowach (2012) Poezja nie zna granic (2012)Bajki; Bagaż wspomnień, Do Betlejem, Mała Agatka, (2009),Owocowe Abc, (2012) Wyspa Wielkiej Przyjaźni Białka i łatka (2013) Niepewność 2015 ,Ten Czas 2019, NieMozliwe 2020 , Płomień w cieniu 2020, Szczęśliwi na 100% 2020 , Kim są jeże 2020 , Ulotna jak anioł 2020 , Bajkowo-baśniowe utulani 2020

EWA KACZMARCZYK (1962)  poeta , bajkopisarz , pedagog, filozof, teolog, arteterapeuta, doradca rodzinny. Publikacje w licznych almanachach, antologiach i czasopismach radomszczańskich i ogólnopolskich  jest laureatką wielu konkursów i turniejów poetyckich .  Członkini Stowarzyszenia Literackiego "Ponad”, założycielka grypy poetyckiej  ZAMYŚLENIE jak również Salonu Poezji Inaczej . Kocham sztukę, poezję, muzykę, piękne krajobrazy, chwile zamyślenia, uwielbiam uśmiech na twarzach swych podopiecznych od dzieciaka do seniora. Pisze wiersze, opowiadania, bajki i Ikony, prozę, trochę rysuje i maluje ; zainteresowania: literatura, muzyka, film, komputery, fotografia., rękodzieło wszelakie , malarstwo . Autorka tomików wierszy: Słowa różą pisane (2009), Zamyślenie  2009, Wakcyna przygoda w różowych okularach (2008) Jasełka i opowieści  na Boże Narodzenie  (2005) Dni Radomska 2011(2011)Życie  zapisane  w słowach (2012Bajki ; Bagaż wspomnień , Do Betlejem , Mała Agatka, (2009),Owocowe Abc, (2012) Wyspa Wielkiej Przyjaźni Białka i łatka (2013) ,Niepewność 2015 ,Ten Czas 2019 , NieMozliwe 2020 , Płomień w cieniu 2020, Szczęśliwi na 100% 2020 , Kim są jeże 2020 , Ulotna jak anioł 2020 , Bajkowo-baśniowe utulani 2020


No comments :

Post a Comment