Saturday, April 1, 2017

ANA LUCRETIA NEDELCU

ANA
LUCRETIA NEDELCU
LiterAnART
WINTER`S WHITE SHEET OF PAPER

I always keep
An open diary
Full of winter`s sheets of paper
Prepared to be filled
With the drops of icy dew
Cooked upon flaming thoughts
And feelings for you…

If I were a snow flake,
I would drop on your lips
And melt myself
Inside their burning movement
So I can become
The kiss of fulfillment...
The tenderness of those words…
...of my magic poet.

©LiterAnART-13/02/2017

(ro)

FILELE-NFOMETATE ALE IERNII

Menţin un jurnal adeseori deschis
Plin de ale iernii file înfometate
Gata a fi înţesate
Cu picături de rouă îngheţate,
Gata a fi fierte
Peste gândurile-nflăcărate
Şi trăirile-n sufletu-mi viu...pentru tine...

De-aş fi un fulg de nea,
Din zboru-mi aş poposi
Peste buzele tale...
Şi m-aş topi
Ȋnlăuntrul mişcării lor de foc
Ȋntru-a deveni
Sărutul împlinit...
Tandreţea acelor grăiri
Ale magicului poet descoperit.

©LiterAnART-13/02/2017

RUBY LIKE…

there`s a slight ray of air
brushing my long hair
perhaps is your touch
instantly running
through the atmosphere...
...so I can detach
myself from past pains
so I can send them in space
and save myself...
allow myself to design
some frames
over this canvas
...I start to paint...
behind all the words
I`m gonna faint
exhausted in designing you
all the way...
a precious ruby
found under waters
from where I also extract
those flaming vapors
of our passions
and endeavors...red light...
a ruby framed
on my canvas
the essence of love
the essence of you
the one I discovered
to be so true.

©LiterAnART-29/11/2016

(ro)

PRECUM RUBINUL...

Simt o uşoară rază de aer
Ce piaptănă al meu păr lung,
Poate că este atingerea ta
Alergând rebelă prin atmosferă...
Pentru a mă ridica
De printre eurile vechi
Pline de dureri trecute...
Pentru a le trimite în eter
Întru salvare-n efemer.
Dă-mi voie acum să schiţez
Câteva cadre peste-aceste pânze
În spatele cuvintelor
Mă vei găsi-n leşin
Epuizată-n a te construi din plin
Mereu...mereu...

Un rubin preţios
Descopăr sub apele lăuntrice
De acolo de unde neîncetat te extrag...
Acei vapori înflăcăraţi
Ai pasiunii noastre rebele
Ai strădaniilor noastre cele...
Lumina roşie de rubin
O piatră-nrămată pe pânza mea...divin
Esenţa dragostei
Esenţa a ceea ce tu eşti...
Tu...cel ce-l descopăr
A fi atât de real...neastâmpăr.

©LiterAnART-29/11/2016
RISING STARS
~ A Trilogy

I planted seeds into the sky
So they can grow flowers…
And when it rains,
Instead of its heavy cry,
To shelter you
In multiple perfume
and dye…
My kisses on your lips
In a shining bloom.
Last night,
A star collapsed
Onto the soils
Straight into my heart…
It tormented my peace
With a beautiful song…
The tremendous sound
Of your breath
Full of craving whispers
Streaming from those delicious lips
And stained…just like a star
And collapsed…onto the soils
Straight into my heart…
Playing forcefully
In a synchronized harmony.
And now…
I feel you
In the tiniest movement
Of my inner balance
I feel you
In the outrageous shout
Of my lungs covering the hills
You`re the thrill dancing
Inside my being
And the deepest love
Shouting its passions
Onto the majestic mountains
…that arose the stars
Into the sky…
in heavy sound
in fire like desire
in new seeds
Niagara falls in between those reeds.

©LiterAnART-15/02/2017

(ro)

3. STELE ÎNĂLŢĂTOARE – o trilogie

Cândva, am plantat seminţe-n cer
Ca să poată creşte flori,
Şi-n locul perdelei de lacrimi,
Să te poată-acoperi
Cu miresme diverse
Să te poată picta...
Cu săruturile mele
Pe buzele tale pline
Într-o-nflorire sclipitoare-n pete divine.
Noaptea trecută,
O stea s-a prăbuşit
În măruntaiele solului
Ajungând direct în inima mea.
Pe loc, mi-a disturbat pacea lăuntrică
Cu al său sunet admirabil, fin...
Sunetul respiraţiei tale
Plin de şoapte-nfometate
Emanate din buzele-ţi delicioase
Şi-ncrustate...la fel ca o stea prăbuşită
În măruntaiele solului
Ajungând direct în inima mea...
Cântând cu forţă
Într-o armonie sincronizată,
O torţă...
Iar acum...
Te simt într-o mişcare minusculă
A armoniei mele interioare...
Te simt
În strigătul scandalos
Al plămânilor mei
Acoperind dealurile...
Tu eşti freamătul
Ce-mi dansează-n interior
Dar şi dragostea profundă
Chemându-şi pasiunile să răspundă
De pe culmile munţilor maiestuoşi
...ce ridică stelele-n văzduh de chiparoşi...
-n sunet greu...
-n grea dorinţă...
-n noi vlăstari...
...
Niagara curge-acum
Printre acele trestii...
-n păpuriş de Mai...

©LiterAnART-19/02/2017

STREET CAFÉS…

In ancient ways
We planted those seeds...
In out hearts they have grown
And in centuries
We can`t even remember...
But we remember the drops…the ocean…the spell
We recognize them
We know them all
We hear them all
We see them clearly
We play their instruments
Every time we grow…
And in ways we`ve grown together…
In different shades and forms
Until we have now bloomed in orchards
And flowers sunk in magic and words
There are ancient ways
In which we have planted seeds
Matured now into astonishing art…
…us two.
Always…I went after you
Roaming the streets
At midnight waiting
In front of a drop of café lights
This tiny drop fell on my skin...she fights
And caused a miraculous thrill...
A drop of dark coffee…of my favorite
Had deepened into my cells
And started writing…the art of magic.
At dawn,
I was still waiting
To transpose myself
Into a drop of the ocean
Or into the entire ocean in a drop…
Of the unlimited creation…
Soon, everything turned
Into inks of passion
Into harmonious crafts
Before my bear eyes…and working hands
At daylight,
I was secretly drawn
Into a conjuring passage
Where the wild flowers grow…the roses…
I was still crafting a bit more…
My words and my colors
All at once…designing you
Over and over again
While the streets cafés
Smelled again like you
In their darkest hue…
My inner ocean was now kept
In one single drop
It was wanderlusting
Following the fragrance…you
Upon surfacing
At midnight
At daylight
You`re my entire art in a drop
And a drop in my entire art…
Of madness, cafés and creativity
in their own fragrant captivity.

©LiterAnART-19/02/2017

(ro)

STRĂZI ŞI CAFENELE

În maniere-atât de vechi
Am plantat acei vlăstari...
Pentru ca acum
Să ne fi crescut în inimi
Şi-n secolele-n seculari
...de care nici nu ne-aducem aminte...
Dar ne-amintim cu patos
De-acele picături...de-acel ocean...şi de-acea vrajă...
Le recunoaştem
Le ştim
Le auzim
În mod evident le vedem ca strajă
Cântăm la ale lor corzi
De fiecare dată când urcăm...
Pe culmile evoluţiei divine călcăm...
Ale fiecăruia şi ale noastre deopotrivă...
În forme şi nuanţe diverse
Cuprinse-n arhivă...
Ca până acum...
În climaxul parcurgerii călătoriei
Înflorim amândoi pe livezi întinse
Şi-n flori înnecate-n magie...-n cuvinte
...
În maniere-atât de vechi
Am plantat acei vlăstari...
Deveniţi acum maturi
În abisurile artei...noi doi printre fluturi...
Mereu, dar mereu am evadat către tine
Cutreierând străzile
În mijlocul nopţilor singure
Oprindu-mă în faţa
Unui bulb de lumină cafegiu...
Ale unei cafenele deschise solfegiu...
Această mică picătură mi-a căzut pe piele...
A luptat în cădere...
Provocând un fior miraculos
De nestăpânit în ardere
O mică picătură de cafea neagră...favorită mie
S-a adâncit în celule-mi proprii
Începând să scrie...
Despre arta magiei şi a actoriei.
La apus,
Încă mai aşteptam
Să mă transpun într-o picătură de ocean
Sau într-un întreg ocean dintr-o picătură
...din acea infinită creaţie divină, pură...
Curând, totul s-a transformat...
În versuri pasionale
În artizanat armonios configurat
Chiar sub ochii mei...
Chiar printre mâinile-mi muncite şi carnale...
La ruperea dimineţii,
Am fost trasă în secret
Printr-un pasaj fermecat, indiscret
Unde florile sălbatice cresc...trandafiri răbufnesc...
Încă mai meşteşugeam...
Cuvintele şi culorile pe toate deopotrivă
Ţi le povesteam
...şi te cream...pe tine
Din nou şi din nou
În timp ce străzile şi cafenelele
Miroseau a tine, a cadou
În a lor nuanţă închisă de cafea neagră
Oceanul meu interior
Era acum păstrat de pază
Într-o singură picătură...o hologramă...
Şi cuprindea o puternică dorinţă
De a hoinări prin eter, în putinţă
Urmându-ţi aroma...pe tine
La miezul nopţii
La miezul zilei
Pe tine...
Tu eşti întreaga mea creaţie
Într-o picătură-n fabulaţie
Şi o picătură
În întreagă mea creaţie...
A nebuniei lăuntrice,
A cafenelelor pustii
Şi a creativităţii colosale
În a lor mireasmă captivă-n furnale.

©LiterAnART-19/02/2017
IT HAS ALWAYS BEEN...

There has never been a time
When I did not listen
To the whispers of my heart
To the tune of his wild fragrance
To the call of his mighty embrace
...
There has never been a time
When I did not want
To be lost in his warm arms
To taste the roses on his amazing lips
To listen to the rhythm
Of his marvelous heart beats
...
There has never been one single time....
When I did not wait for his love,
For his return, for "us all" again
...
There has never been a time
When I did not love him
Cherish him in full appreciation
...
There has never been a time…
©LiterAnART-20/02/2017

(ro)

CA ÎNTOTDEAUNA...

Nu a existat un instant în eter
Ȋn care să nu-mi fi ascultat
şoaptele inimii
...tonul aromei lui sălbatice
...chemarea îmbrăţişării lui regale, animalice
...
Nu a existat un instant în eter
Ȋn care să nu fi vrut...
...să mă pierd în braţele lui generoase
...să gust din petalele buzelor sale extraordinare
...să ascult ritmu-i fenomenal al bătăilor inimii-n abandonare
...
Nu a existat un instant în eter
Ȋn care să nu fi aşteptat...
...dragostea lui
...întoarcerea lui
...a noastră sosire din abisul pământului
...
Nu a existat un instant în eter
Ȋn care să nu-l fi iubit,
Să nu-l fi păstrat în suflet
...în apreciere deplină-n răsunet
...
Nu a existat un instant în eter...

©LiterAnART-20/02/2017
MY VIOLIN

You`re my violin
Playing straight from the soils
Your light thunders
From its hidden fire
Your color of love
Gives me strength
Through the vibes that enter
Into the soles of my feet
...
Powerful romance
gathered between your arms...
It`s Me...
...the light of a one thousand thunders...
©LiterAnART-28/02/2017


(ro)
6. A MEA VIOARĂ...
Îmi eşti vioară
Ce cântă direct din pământuri
Lumina ta-mi trăzneşte din ceruri
Din focul său ascuns.
A ta culoare-a dragostei
Îmi oferă putere
Din vibraţiile ce intră sfios
Prin tălpile-mi deschise, armonios
...
Romantism puternic
Adunat-n cercul braţelor tale deschise
...Sunt Eu
...Lumina a o mie de tunete aprinse.
©LiterAnART-28/02/2017

ANA
LUCRETIA NEDELCU

ANA LUCRETIA NEDELCU (pen name LiterAnART) is from Ploiesti city, Romania country. Her native language is Romanian. She has been writing for ten years and she has widely published in her country and abroad, having multiple international collaborations. She is a writer, poetess, journalist, researcher, book editor and translator. She also teaches creative writing workshops and represents the World Poetry Canada association in her country. Together with the association, she is about to publish this year the “Creative writing 10”- a series of workshops dedicated to literary and journalistic creation and implemented in her country of origin in 2016. You can find Ana @ https://www.facebook.com/LiterAnART/ & https://ananedelcu.wordpress.com/1 comment :