Saturday, April 1, 2017

WANDA DUSIA STAŃCZAK

WANDA DUSIA STAŃCZAK

BAREFOOT ON THE STUBBLE

My angel has gone
to patch his wings.
He left a letter:
"Without torment
you won't recognize the happiness.
I'll come back
when you heal from your wounds.
Go in spite of
Go against
Let it hurt..."

Departing he took my shoes...

***

Boso po ściernisku

Mój anioł wyjechał
zacerować skrzydła
zostawił list:
"bez cierpienia nie poznasz szczęścia
wrócę jak wyliżesz się z ran
idź na przekór
idź wbrew
niech boli..."

Odchodząc zabrał mi buty


HOPE

we are like trees
inclined by the wind
broken by hurricane
crippled by storms
when the wound heals
with a wild twig
breaks down the myths of defeat
we are like trees

***
Nadzieja

jesteśmy podobni drzewom
pochylonym przez wiatr
łamanym przez huragan
kaleczonym przez burzę
kiedy rana zarasta
dziką gałązką
burzy mit o klęsce
jesteśmy podobni drzewom


ADDICTION

You can quit
gambling
vodka
cigarettes
drugs
you'll be free

addicted to a human
you die

***
Uzależnienie

Możesz rzucić
hazard
wódkę
papierosy
narkotyki
będziesz wolny

uzależniony od człowieka
giniesz

WANDA "DUSIA" STAŃCZAK
WANDA "DUSIA" STAŃCZAK: President of the Association of Polish Authors (Warsaw Branch II). Culture animator. She organizes and conducts open-air and literary workshops. It also deals with the preparation and edited international anthologies. She has published 14 volumes of poetry and author of satire. Winner of many competitions. She is the founder and the main pillar of the cabaret "Half-seriously", where she serves as a director, writes lyrics, composes songs and together with other performers on the stage, and sings.


No comments :

Post a Comment