Saturday, April 1, 2017

JADWIGA BUJAK – PISAREK

JADWIGA BUJAK – PISAREK

"MESSAGES FROM THE PIOTRÓWKI"
IN ZEBRZYDOWICE.


She is in us

Goodness in nature
Not looking for publicity
Very quietly
Is hidden in the heart.
When the thread of love
Is treading a strong step
Not afraid of lies
It’s more aggression than anger.

Like the Indian summer
Twist in heat
The one who will let
And wants to hug.

It's like a heartbeat
In board of love
Although very important -
Often forgotten.

Ona jest w nas

Dobroć w swej naturze
nie szuka rozgłosu,
ona bardzo cicho
ukryta jest w sercu.

Po nitce miłości
stąpa mocnym krokiem,
nie boi się kłamstwa,
agresji ni złości.

Niczym babie lato
oplecie ciepłem,
tego kto pozwoli
i zechce przytulić.

Jest jak serca bicie
w pokładach miłości.
Chociaż bardzo ważna -
często zapomniana.
I’LL BE WAITING

There was so much love - smile
And warm, loved words
Time to go home child
To the tasks that await
How much I love you, you discovered.
How much you mean - you know well
Time to return to the duties
Those dictate our lives.

You know that I miss you
And I 'm waiting here
Tell me that you won’t forget
And sometimes you'll come back
My dear grandchildren.

Będę czekała

tyle było miłości - uśmiechu
i słów ciepłych kochanych
czas wracać dziecinko do domu
do zadań które czekają

jak bardzo kocham  poznałaś
ile znaczysz - wiesz dobrze
czas wracać do obowiązków
jakie nam życie dyktuje

wiedz jedno że ciągle tęsknię
myślę i czekam na ciebie
powiedz że nie zapomnisz
i wracać będziesz czasami
DESERTED

It’s empty and quiet here
Longing just sat there
Not knowing what to do.

On a small bench sobbing,
Place filled with memories.
Life is gone,
She wishes it took it with her.

Buffeted by wind, wounded by frost,
Heated by sun,
Nobody’s waiting,
Maybe someone will take her away.

opuszczona

pusto tu cicho
tylko tęsknota przysiadła
i nie wie co ze sobą zrobić

na  małej ławeczce szlocha
wypełnione wspomnieniami miejsce
odeszło życie
szkoda że nie zabrało jej ze sobą

smagana wiatrem poraniona mrozem
ogrzewana słońcem
czeka  niczyja
może ktoś zabierze ją ze sobą
FOR A LITTLE WHILE I WAS

You woke me up like waking up the spring
Made me fall in love with watching the world
How should I thank for it
For a moment I felt like a poet,

End not looking for applause but silence
Each poem is my survival
I fill the words with me
Elevation of dilemmas and regrets.

If everyone has their five minutes
He grabbed a second for himself
If you forbid me from writing today
I know that I would happy
For a while.

przez małą chwilkę byłam

rozbudziłeś jak budzi się wiosnę
rozkochałeś w oglądaniu świata
jak teraz dziękować mam za to
że przez chwilkę czułam się poetką

i nie szukam oklasków lecz ciszy
każdy wiersz to moje przeżywanie
do słów wkładam  całą siebie
uniesienia rozterki i żale

jeśli każdy ma swoje pięć minut
ja złapałam sekundy dla siebie
gdybyś dziś zabronił mi pisać
wiem że byłam szczęśliwa
przez chwilę

JADWIGA BUJAK-PISAREK
JADWIGA BUJAK- PISAREK Country Of Origin Poland. Country Of Origin-Polish Mother Tongue –Polska Polish nationality resident –Polska Polish nationality Born  May 22 1957 in Świebodzice county Swidnicki Educated clothing technician Assistant editor E-Literaci.pl. Journalist, entitled moderator, super commentator corrector Winner of many poetry contests, The poet of the Year 2015. Awarded by the editors of Journal "Statuette for its activities" in the field of literature in the past five years from 2010 to 2015. Member of the Literary Association "Website" in Stalowa Wola. Member of the Association of Authors Polish Warsaw.
Excretes volumes:
The first book of poetry "whispering" released in 2014.The second "Fisher of pearls" in 2015 and 2016.Also published the third volume of "Sentenced on the melancholy" .She is co-author of five Anthology, Including two international: "Love Is Like AIR and" Time of Women "She has scored six literary note books. Her poems are translated in to English. The first poems she wrote at age 17, and for several years she has published on the portal E-Literaci.pl,and the Internet, where a crowd of regular readers. Actively participates in the literary workshops and meetings.Twice she participated at the Festival of Patriotic Song and Poetry in Komotini where he took third-place contest for the line "Not today." Participant XV "Jurassic Autumn Poetry" in the Złotym Potoku. She writes, comments and published in the online journal Literary E-Literaci.pl Founder of the group not affiliated Poets "SAFFO" at GBP in Zebrzydowice She runs a series of meetings with poetry in D.S.S. in Cieszyn. Her poetry was published in the "Voice of Tychyna. and regularly appears in the newsletter


No comments :

Post a Comment