Thursday, February 1, 2018

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS

THE LOOK

When you were embracing me
with your tender sight
the chestnuts of your eyes
started to shine

penetrating me to the bottom
The sensual thrill
was spreading in every
nook and cranny of my thirsty body

*  *  *
Spojrzenie

Kiedy obejmowałeś mnie
czułym wzrokiem
kasztany twoich oczu
nabierały światła

Przenikały mnie po samo dno
Zmysłowy dreszcz
rozchodził się we wszystkie
zakamarki spragnionego ciałaHOW ABOUT

How about to close the heart
in the safe
and feel nothing

To pour the swollen longing
into the amphora
to avoid overflow

To hide the sadness
under the eyelids
To dress the lips in smile
and play the new role of a lifetime

*  *  *

A może by tak

A może by tak serce
zamknąć w sejfie
i nie czuć nic

Wezbraną tęsknotę
wlać do amfory
by się nie przelała

Smutek schować
pod powiekami
Usta ubrać w uśmiech
i grać nową życiową rolę

wlać do amfory
by się nie przelała

Smutek schować
pod powiekami
Usta ubrać w uśmiech
i grać nową życiową rolęIF I COULD

Catch your heart
I would close it in the conch of my hands
cover with my tenderness
touch with the petals of lips
And then I would carefully
let the lark
into the sky
to sing the joy

*  *  *


Gdybym mogła

Uchwycić twe serce
zamknęła bym w muszli dłoni
otuliła czułością
dotknęła płatkami ust
A potem delikatnie
wypuściła w przestworza
skowronka
aby rozśpiewał radość

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS. She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment