Thursday, February 1, 2018

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET

SUNFLOWERS

In the head was born a garden,
whichstillawaits for the smell.
What a beautiful one,
flowered in a harmony of colours.
Behind the enchantedgate,
open to sensation
stand
twodroopingheads
of ripesunflowers.
Bowing down likely
to love drifting in the distance.
The wind
shut the enchantedgates,
feelinginsufficient.
It knew
that the garden can be madeup,
and love
has to be felt.

Słoneczniki

W głowie urodził się ogród,
ale jeszcze czeka na zapach.
Jakiż on piękny,
ukwiecony harmonią kolorów.
Za zaczarowaną furtką,
otwartą na doznania
stoją
dwie chylące się głowy
dojrzałych słoneczników.
Chyba już kłaniały się
snującej z oddali miłości.
Wiatr
przymknął zaczarowane wrota,
czuł niedosyt.
Wiedział,
że ogród można wymyślić,
a miłość
trzeba poczuć.
MOMENT

I do not rememberyesterday,
I do not knowwhatwill be tomorrow,
but I know
I'monlyhere
for a moment.
Everything
is a continuous moment.
The substitute of all
is love.


Chwila

Nie pamiętam wczoraj,
nie wiem jakie będzie jutro,
ale wiem,
że jestem tutaj
tylko na chwilę.
Wszystko
jest ciąą chwilą.
Namiastką wszystkości
jest miłość.
GRAVITY

Gravityneeded
to stay on ground,
love, to be able to fly.
Whenthereissymmetry
it'sbest
to be together!

Grawitacja

Grawitacja potrzebna,
by nie odlecieć,
miłość, by móc fruwać.
Kiedy jest symetria
najlepiej
bo razem!

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy, completedpostgraduatestudies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and LiteratureatJagiellonianUniversity, as well as Film and TelevisionProduction in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author'sworks can be found in anthologies and literarymagazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Kosovo, Sweden,Scotland,USA)

Eliza Segiet  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent  jak czas wykorzystać”. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, USA.


No comments :

Post a Comment