Saturday, September 1, 2018

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

BEFORE

For each bit of luck
I paid with my suffering

Before the nail of sorrow
will close the oak lid of heaven
I count the balance of life

I glue together the remains of dreams
Put ointment
to the frayed wings

Maybe I manage to fly
over the edge of the night dream
before the predatory fingers
will catch me


Zanim

Za każdy łut szczęścia
płaciłam cierpieniem

Zanim gwóźdź smutku
zamknie dębowe wieko nieba
podliczam saldo życia

Sklejam resztki marzeń
Namaszczam
postrzępione skrzydła

Może uda się wzlecieć
ponad krawędź snu
zanim dopadnie mnie
drapieżnopalca


A DAY LIKE TODAY

The dawn is hatching out
from the bearing of night
Jumping inside through the window
looking into the sleepy eyes

Clamor of the dog
is ripping ears

I’m stretching my stiff
body
Sluggishly putting on
the horse-collar of everyday life

Inscribed in life
I’m planning the day
hanged between sunrise
and sunset

The whirl of day
is sweeping me away

The sound of ambulance
is tightening the iron hoop
on my chest


Dzień jak codzień

Świt wykluwa się
z łożyska nocy
Wskakuje przez okno
zagląda w zaspane oczy

Jazgot psa
rozdziera uszy

Przeciągam zesztywniałe
ciało
Ospale zakładam
chomąto codzienności

Wpisana w życie
planuję rozwieszony
między wschodem
a zachodem dzień


LIVING “BESIDE”

More and more often
we live “beside”

Outstretched hands
reach the emptiness

Surrounded by the gallery
of sinister glances
we cover with the shell
of egoism


Życie obok

Coraz częściej
żyjemy obok

Wyciągnięte ręce
trafiają w pustkę

Otoczeni galerią
złowrogich spojrzeń
obrastamy skorupą
egoizmu

IN THE STABLE

A crooked window of the stable
sucks weak light

The contour of a rat
flashes by
the empty manger

Shadow supports
the starved horses
The messy manes
need a horse-comb

The dropping nostrils
absorb the odour of urine
The jaws forgot
the glutinosity of oats

The eyes became cloudy
by the longing
for a milky meadow

Knee-deep in the manure
they die standing


W stajni

Koślawe okno stajni
ssie nikłe światło

W pustym żłobie
przemyka
kontur szczura

Cień podpiera
zagłodzone konie
Zmierzwione grzywy
domagają się zgrzebła

Opadnięte chrapy
wciągają odór uryny
Żuchwy zapomniały
kleistości owsa

Oczy zmętniały
z tęsknoty

za mleczną łąką

Po kolana w mierzwie
umierają stojąc


ELEUSIS

Heat of the stones
hides the secret of ages

Telesteron – the theatre
for the initiated
with saint acts
The dramas of gods

Cosmic mystery
with the light of birth

The soul sticking in the debris
jealously guards
the heart of the secretEleusis

Ciepło kamieni
skrywa sekret wieków

Telesteron – teatr
dla wtajemniczonych
ze świętymi aktami
Dramaty bogów

Kosmiczne misterium
ze światłem narodzin

Tkwiąca w rumowisku dusza
zazdrośnie strzeże
sedna tajemnicy

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment