Saturday, September 1, 2018

ELIZA SEGIET  ELIZA SEGIET

SIGNS OF TIME

Embraced by gentleness of words,
aroused by beauty
she sets imagination into motion.

She didn't know
if—as before—
it was just
the waves talking to each other.
Did she really hear them?

I know
that she could live
in a place,
where crystalline sand
covers her wet feet,
where the signs of time are enshrouded by a wave.

The sea
could drown out her memories.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Znaki czasu

Przytulona łagodnością słów,
pobudzona pięknem
wprawiła w ruch wyobraźnię.

Nie wiedziała
czy  jak kiedyś
to tylko
fale ze sobą rozmawiały.
Czy naprawdę je słyszała?

Wiem,
że mogłaby mieszkać
tam,
gdzie krystaliczny piasek
oblepia wilgotne stopy,
gdzie znaki czasu okrywa fala.

Morzem
mogłaby zagłuszać wspomnienia.

ILLUSION

I deluded myself that
it would still be summer.

And it stands
in a frame.
I stopped the time.
I am not looking for the sun.
I let myself be seduced by the illusion
that it does not set.
After all,
I can still roam
the trails of the past.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Złudzenie

Łudziłam się, że
ciągle będzie lato.

A ono stoi
oprawione w ramkę.
Zatrzymałam czas.
Nie szukam słońca.
Pozwalam uwieść się złudzeniu,
że ono nie zachodzi.
Przecież
wciąż mogę wędrować
po szlakach przeszłości.

MIRAGE

I was a grain of sand in the desert,
a droplet of the ocean,
a flame coming out
of a glowing hot fire,
the wind delicately lashing
worn out hands.

In the sun-warmed desert
I transformed into
a dune, the ocean, heat, a gale.
I am the fickleness, a chameleon, the element.
I am the volcano.

I feel the ardour under my feet,
and in the distance I see you
running towards my thirsty lips.
I've waited so long!

You are now just for me,
I have you at my fingertips.

Why are you running for so long?
Why are you disappearing?
I cannot believe!
You were a mirage!

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Fatamorgana

Byłam ziarenkiem piasku na pustyni,
kropelką oceanu,
płomykiem wydobywającym się
z rozżarzonego ognia,
wiatrem delikatnie smagającym
spracowane dłonie.

Na rozgrzanej słońcem pustyni
przeistoczyłam się
w wydmę, ocean, żar, wichurę.
Jestem zmiennością, kameleonem, żywiołem.
Jestem wulkanem.

Pod stopami czuję żar,
a w oddali widzę ciebie
biegnącego do moich spragnionych ust.
Tak długo czekałam!

Jesteś teraz tylko dla mnie,
mam cię na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego tak długo biegniesz?
Dlaczego znikasz?
Nie mogę uwierzyć!
Byłeś fatamorganą!

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Penal Revenue and Economic Criminal Law, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Penal Revenue Law, Film and Television Production in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Featured poet of the Month (June 2017) in The Year of the Poet 14 in the USA. Author's poem "Questions" was the Publication of the Month (August 2017). Author the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Laureate of the International Special Prize "Frang Bardhi – 2017".
Second place in the International Competition "Nature 2017-2018" for the poem "Bunches of Fruit". Author of the Month (January/February 2018) in Spillwords Press. Author of the Month (May 2018) in the Indian Our Poetry Archive. Featured poet of the Month (July 2018) in The Year of the Poet in the USA. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, Great Britain, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, USA, Zambia).


1 comment :