Friday, May 1, 2020

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS

Dreams

I fall
into the drug of sleep

The music of senses
penetrates
rivers of shoulders
Rocks
liberated hips

Enchanting dance
blooms with jasmine

Jealous dawn
puts out the stars and dance

______

Marzenia senne

Zapadam
w narkotyk snu

Rzeki ramion
przenika
muzyka zmysłów
Kołysze
wyzwolone biodra

Upojny taniec
rozkwita jaśminem

Zazdrosny świt
gasi gwiazdy i taniec


Your Eyes

The pagan flash
of your eyes
lights a fire inside of me
circulates in veins with flame

Mouth birds
in open flight
drink words of love

Petals of eyelids
hide crouching
passion


______


Twoje oczy

Pogański błysk
twoich oczu
rozpala we mnie ogień
płomieniem krąży w żyłach

Usta ptaki
w rozchylonym locie
spijają słowa miłości

Płatki powiek
skrywają przyczajoną
namiętność

You Are

Mirage on the water surface
you attract with your eyes
Then you get in
to the boat and come back
to your marina

Filled up with longing
I sink
in the ocean of the park
The wind carries the echo
of your voice

______


Jesteś

Mirażem na lustrze wody
wabisz wzrokiem
Potem wsiadasz
do łodzi i wracasz
do swojej przystani

Z tęsknotą wypełnioną
po brzegi zanurzam się
w oceanie parku
Wiatr niesie echo
twego głosu

KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Mari Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów, Bibliotekach, a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.


No comments :

Post a Comment