Tuesday, January 1, 2019

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

THE SMITHY IN LESZNO

Doors of the smithy are closed
with the lock of silence
It has come the time
of “steel horses”

The hammer will not sing
on the anvil anymore
The horses’ hooves will not
strike sparks
You won’t find luck
in the horseshoe

A whizz of the bellows
still can be heard
The heart of the smithy died out
The blacksmith’s heart is cooled downKuźnia w Lesznie

Zatrzasnęły się drzwi kuźni
na zamek milczenia
Nastał czas
stalowych rumaków

Nie zaśpiewa
młot na kowadle
Konie nie sypną
kopytami iskier
Szczęścia nie znajdziesz
w podkowie

Jeszcze słychać odgłos
świszczącego miecha
Wygasło palenisko
Studzi serce kowalaA WOMAN

Moulded in alabaster
a burning rose of the bloodstream

In a plum of dreams
she’s “trying on” the stage

In the theatre of life she plays the role
designated by the director – fate

Being urged by
the hour-glass of time
she’s missing
heaven in a band of the rainbow
a dragonfly melted
in the morning blue


Kobieta

Ulepiona z alabastru
płonąca róża krwioobiegu

W pióropuszu marzeń
przymierza się do sceny

W teatrze życia gra role
jakie wyznacza reżyser los

Ponaglana przez
klepsydrę czasu
przegapia
niebo w opasce tęczy
ważkę wtopioną
w błękit poranka


X   X   X

When a man
isolates himself in sleep
a woman threads
ambers of memories

She stands in a window
covered with the moon
The stars are dancing
in her eyes

Rooted
in throbbing silence
she’s waiting for love


X   X   X

Kiedy mężczyzna
odgradza się snem
kobieta nawleka
bursztyny wspomnień

Staje w oknie
okryta księżycem
Gwiazdy tańczą
w jej oczach

Wrośnięta
w pulsującą ciszę
czeka na miłość

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.

No comments :

Post a Comment