Saturday, April 1, 2017

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS

EMPTY NIGHTS

In my arms I hug
empty nights
It is hard
to bear them

The cold satellite
looks at me
indifferently
with a faded eye

Not knowing that
my love still festers
like a sore


*  *  *
Puste noce

W ramionach tulę
puste noce
Trudno je
udźwignąć

Zimny satelita
patrzy na mnie
obojętnie
spłowiałym okiem

Nie wie, że moja
miłość jeszcze się jątrzy
jak rana

ON THE SUNNY SHORE

The sun is flowing down
a blue way
to the sea

Our long shadows
are dancing with seagulls
in the heat of July beach

In the theatre of the shadow
we are melting together
into the statue of love*  *  *
Na słonecznym brzegu

Słońce spływa
ękitnym szlakiem
w morze

Nasze wydłużone cienie
tańczą z mewami
w lipcowym upale plaży

W teatrze cienia
stapiamy się
w statuę miłości

CONFESSION

The distance
between us
is ringing
like a phone

Detachment is releasing
your affection
You’re entrusting the receiver
muffled words of love

Released,
they are building the nest
in my chest


*  *  *
Wyznanie

Odległość
między nami
dzwoni sygnałem
telefonu

Oddalenie wyzwala
twoje uczucie
Słuchawce powierzasz
tłumione słowa miłości

Uwolnione
wiją gniazdo
w mojej piersi


KRYSTYNA GRYS
KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

A) The country of origin – Poland
B) Language: Polish
C) Nationality: Polish
D) Address: ul. Jackowskiego 5, 64-100 Leszno, Poland

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.

A) Kraj pochodzenie – Polska
B) język polski
C) narodowość – polska
D) ul. Jackowskiego 5, 64-100 LesznoNo comments :

Post a Comment