Saturday, April 1, 2017

BIANCA HAZENBERG-HUBERT

BIANCA HAZENBERG-HUBERT

YOUR TRACK

your track
is a relic that
as a heart shape
is poured in plaster

your anchors
riveted in
a golden statue
of your portrait

your wings
wanted to fly
to freedom
elusive for
the people
you loved

your stature
to a glamorous
landscape where
the soul
is home in silence

tears draw
a path to
light of love
© Bianca


JOUW SPOOR
jouw spoor
is een overblijfsel
die als hartvorm
in gips gegoten is

jouw ankers
vastgeklonken in
een gouden beeld
van jouw portret

jouw vleugels
wilden vliegen
naar vrijheid
ongrijpbaar voor
alles wat je
heel dierbaar was

jouw gestalte
naar een betoverend
landschap waar de ziel
zich herbergt in stilte

tranen trekken
een baan naar
licht vol liefde
© Bianca
DREAM PLACES

dredge the ditches
spit my garden
strip me of the
weed that crawls free
in the cold space between

defoliate my branches
from the mustard yellow
let it digest to
compost where it
can fertile to grow

sail with the wind to
the dream places
in a landscape where
loneliness
is a negation

© Bianca


DROOMPLEKKEN
bagger de sloten uit
spit mijn tuin om
ontdoe mij van het
onkruid dat vrij kruipt
in de koude tussenruimte

ontblader mijn takken
van het mosterdgeel

laat het verteren tot
compost waar het
vruchtbare kan groeien

vaar mee op de wind
naar de droomplekken
in een landschap waar
alle eenzaamheid
een ontkenning is
© Bianca
GET UP GIRL

in the vortex
of emotions
tears flow

there is no one
who can see
hear
and listen
behind mountains
of sadness

thrown back
on your own
there is the
confrontation

never you felt
so alone
broken
and lonely

get up girl
I can see
and hear
your voice
I will listen
to your pain

you are never alone
even though it
sometimes feels as

I'll be there
for you
© Bianca


STA OP MEISJE
in de draaikolk
van emoties
vloeien tranen

is er niemand
die ziet
hoort
kan luisteren

achter bergen
van verdriet
teruggeworpen
op jezelf
is er de confrontatie

zelden voelde je
je zo alleen
gebroken
eenzaam

sta op meisje

ik zie
hoor je
zal luisteren
naar je pijn

je bent nooit alleen
ook al voelt het soms zo

ik zal er zijn

BIANCA HAZENBERG-HUBERT
BIANCA HAZENBERG-HUBERT is a creative and spiritual poet. Her poems show the feelings that people experience on a subtle and touching way. She was born in the Netherlands in Groningen and has lived 30 years of her life in the small village of Groningen Sauwerd. Here she lives with her husband, two daughters and their dog. Beside poetry she has interests in music, photography, painting, nature, reading and spirituality. There are now published two books of poetry from her: "Temple of my mind 'in 2015 and' Spiegelscherven'in 2016

No comments :

Post a Comment