Friday, December 1, 2017

STAINSLAWA OSSOWSKA


STANISŁAWA OSSOWSKA

CONCERT

The organ thunders
filling up the concert hall with echo

The echo of sounds permeates through me
And melts
mixed with the molecules of You

The mute molecules
mingle with the music

Then it’s time for the violin’s solo
It caresses, warbles and cries
just to carry me away to vastness of joy
the next minute

You are spreading all over me

The climax of sensations
is brought by the wail of the violin
conversing with the piano
Empathic harmony
undisrupted with a single word

Sky-high raptures and easiness

A subtle, unique, wordless dialogue
permeates me deeply
as a reminder of our sweet harmony

TRANSLETED BY
MONIKA DĄBROWSKA (MATYKIEWICZ).Koncert

Grzmią organy
wypełniając echem salę koncertową

Echo dźwięków wsącza się we mnie
Rozpływają się
przemieszane z cząsteczkami Ciebie

Nieme molekuły
łączą się z muzyką

Potem skrzypce mają swoje solo
Lekko głaszczą kwilą i płaczą
by za chwilę porwać
i unieść w przestworza radości

Cały rozlewasz się we mnie

Apogeum doznań
wnoszą pojękiwania skrzypiec
w rozmowie z fortepianem
Empatyczne współbrzmienie
nieskażone ani jednym słowem

Niebotyczne uniesienia i wyciszanie

Subtelny niepowtarzalny bezsłowy dialog
przenika do głębi
przypominając o cudownej harmonii nas dwojga


FULLNESS

United by an invisible force

Merging into one another
they stop all the clocks of the world

They shutter the previous definitions of ecstasy
Disrupt the beauty of its diagrams

They stay in ecstasy

TRANSLETED BY
MONIKA DĄBROWSKA (MATYKIEWICZ).Pełnia

Zespoleni niewidzialną siłą

Wtopieni w siebie
zatrzymują wszystkie zegary świata

Burzą dotychczasowe definicje ekstazy
Psują urodę jej wykresów

Trwają w uniesieniu

WHAT A HUMAN LIFE IS

A snowflake falling down
to earth
born in mysterious clouds
up in the sky

sometimes  with a calm
almost monotonous movement
with a breathing space
and possibility of observing
what’s within and around

sometimes brutally storm-tossed
and forced to do unusual pirouettes
before it can join the others

And there are numerous roads in between...
before it drops
to go to sleep peacefully

TRANSLETED BY
MONIKA DĄBROWSKA (MATYKIEWICZ).


Czym ludzkie życie jest

Opadającą śnieżynką
zmierzającą ku ziemi
zrodzoną w tajemniczych chmurach
zawieszonych wysoko

czasem w spokojnym
niemal jednostajnym ruchu
z chwilami na wytchnienie
i możliwość obserwowania tego
co niej samej i wokół

czasem brutalnie miotaną
rozszalałym wiatrem
zmuszaną do niezwykłych piruetów
nim dołączy do innych

A ileż dróg pomiędzy...
nim opadnie
by spokojnie zasnąć

STAINSLAWA

STANISŁAWA OSSOWSKA is an economist by education. Her professional career has been related to education at its different levels. Among others, she has been an academic at the Universities of Łódź and Gdańsk, headmaster of the Junior College of Information Technology of the Information Culture Foundation, as well as establisher and president of the Higher School of the Information Culture Foundation. Currently, she is a chairwoman of the Information Culture Foundation, headmaster of  "Jupik" Non-public Preschool and the manager of "Szansa" Non-public Psychological and Pedagogical Counselling Centre. Since January 2004, she has been organising Open Thursday Meetings once a month.  She loves people, kind words and new challenges.  Apart from her scientific and popular science publications, she writes poems, sometimes prose. She is a member of the Association of Polish Authors (Polish: Stowarzyszenie Autorów Polskich, SAP), "Nasza Twórczość” Literary Club and Cultural and Scientific Society of Pruszków. Her works have been published in seven anthologies and periodicals, local press and websites. She has published  "Żywot miłości" (2012) and “Podziw dla Natury” (2016) on her own, which are collections of reflective poetry. She is an originator, editor and publisher of joint publication entitled "Modlitwy i refleksje na Boże Narodzenia" [Prayers and Reflections for Christmas] (2015). Since 2013, she has been an editor and publisher of children's books and "Jupik News" preschool newspaper which are published annually.No comments :

Post a Comment