Monday, January 1, 2018

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET

STREAK OF SILENCE

Sheembellished with love.
Shedressedherfeelings in music.
Shethoughtshewouldhear.

Sheembellished with love,
but the streak of silencedoes not allow
to talk aboutthem.
Too far to exist
tooclose
to forget.

Smuga ciszy

Wypiękniała miłością.
Ubrała swoje uczucia w muzykę.
Myślała, że usłyszy.

Wypiękniała miłością,
lecz smuga ciszy nie pozwala
na rozmowę o nich.
Zbyt daleko, aby być
zbyt blisko,
aby, zapomnieć.
POWER

Ineffable,
cursedintosilence, mystery
appears
in the aroma of darkness.
Itspowerissilence.

Moc

Niewysłowiona,
zaklęta w milczenie tajemnica
jawi się
aromatem ciemności.
Jej moc to cisza.

BREATH

Whereis life?
Where the love is?
Or maybe
where
the hateis?
I know –
breathis the life.
Treesalsobreathe,
thoughtheycannot love.
And people…?


Oddech

Gdzie jest życie?
Tu gdzie miłość?
A może
tam
gdzie nienawiść?
Już wiem –
oddech to życie.
Drzewa też oddychają,
choć nie potrafią kochać.
A ludzie…?


TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy. Tornbetweenpoetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it. Publications: PoetryCollections: "Love Affair with Oneself" [pol. "Romans z sobą"] (Sowello 2013), "MentalMirages" [pol. "Myślne miraże"] (Miniatura 2014, II Edition: Sowello 2017), "Cloudiness" [pol. "Chmurność"] (Signo 2016), including Monodrama "Clearances" [pol. "Prześwity"] (Signo 2015), Farce "Tandem" (Signo 2017).


2 comments :

  1. Congratulations to you Dear Eliza ! My new beautiful friend ! What a great suprise ! Happy New Year !

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete