Monday, May 1, 2023

KRYSTYNA GRYS

 


John Paul II The Saint

 

Slowacki*

had a vision

of Polish Pope

 

Padre Pio

predicted

tiara and blood

 

The land gave birth

to a great Pole

With the sun in His face

humble in suffering

He entrusted to Mary

 

Pilgrim of all times

He carried to the world

An olive branch

 

He ignited minds

With the key of words

He opened

clotted consciences

 

The third millennium

has opened before Him

a bumpy road.

 

He became a Saint

 

*Juliusz Slowacki (1809-1849) – Polish Romantic poet. He is considered one of the "Three Bards" of Polish literature (together with Adam Mickiewicz and Zygmunt Krasinski), a major figure in the Polish Romantic period and the father of modern Polish drama.

 

Jan Paweł II Święty

 

Słowacki

Miał wizję

Polskiego Papieża

 

Ojciec Pio

przepowiedział

tiarę i krew

 

Wydała ziemia

wielkiego Polaka

Ze słońcem w twarzy

pokorny w cierpieniu

zawierzył Maryi

 

Pielgrzym wszechczasów

niósł światu

gałązkę oliwną

 

Rozpalał umysły

Kluczem słów

otwierał

zakrzepłe sumienia

 

Trzecie tysiąclecie

rozchyliło przed Nim

wyboistą drogę.

 

Został Świętym

 

In The Temple Of The Forest

 

A white angel

fell asleep in the birches

The pines rose

with an ardent act of worship

 

I bowed down

to the trees

with a confession of silence

 

A prayer soared

with a bird

took the burden off my heart

 

W świątyni lasu

 

Biały anioł

zasnął w brzozach

Sosny wzniosły się

aktem strzelistym

 

Pokłoniłam się

drzewom

spowiedzią ciszy

 

Ptakiem wzleciała

modlitwa

zdjęła ciężar z serca

 

The Mystery Of Death

 

Under the sky where

angry swords of lightning

cut through sepia of clouds

turn gray the colours

of the insulted head

 

The body on the cross

collapses into itself

Limbs tremble

stripped of dignity

 

Distraught pupils shine

with a glassy glow

The limits of pain

cross the zenith

On withered lips

sits the mayfly of death

 

In the air still swirls

the moan of the condemned

The blossoming wounds of Christ

shine with mystic fire

 

Misterium śmierci

 

Pod niebem gdzie

gniewne miecze błyskawic

przecinają sepie chmur

szarzeją kolory

znieważonej głowy

 

Ciało na krzyżu

zapada się w sobie

Drżą kończyny

wyzute z godności

 

Błędne źrenice błyszczą

szklistym blaskiem

Granice bólu

przekraczają zenit

Na zwiędłych ustach

siada łątka śmierci

 

W powietrzu wiruje

jeszcze jęk skazańca

Rozkwitłe rany Chrystusa

świecą mistycznym ogniem

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment