Friday, October 1, 2021

BOGUSLAWA CHWIERUT

 


BOGUSŁAWA CHWIERUT

 

Wind Precipitated Tear

 

The insignificant small icicle

fell like an angel in the Garden of Olives

cheeks turn pale

that yesterday were pink

the grief, my friend is still imperfect

attracting stares like lilies-of-the-valley 

the smell raises longing

spring is life

which we still have little of

and the road...

 

Wiatr strącił łzę  

 

mały sopelek nic nieznaczący

upadł jak anioł w Ogrodzie Oliwnym

pobladły policzki

które wczoraj różowiały

smutek przyjacielu jest wciąż niedoskonały

przyciąga oczy jak konwalie 

zapach unosi tęsknotę

wiosna to życie

którego wciąż nam mało

a droga…

Bogusława Chwierut

 

Quarantine

 

I am wearing red heels

and a dress with blue tulips pattern

I’ve put on a white hat on my head

the rain of dreams I can feel on my face

 

In the evening with a glass of wine

I listen to Bach’s music

though you are two metres away

I can feel your lips upon mine

 

In the evening you are behind the wall

singing out of tune terribly

but I feel like I was in the theatre

as Kiepura was singing for me

 

Nothing and no one will ruine my life

even when I stand over the egde

the enemy approach my window

I perfume myself with alcohol

 

Translated By Ewelina Duchnik


KWARANTANNA

 

ubrałam szpilki czerwone

sukienkę w niebiskie tulipany

na głowie mam biały kapelusz

deszcz marzeń spływa na mnie

 

wieczorem przy lampce wina 

słucham muzyki Bacha         

choć jesteś dwa metry ode mnie

to czuję jak ust mych dotykasz

 

wieczorem jesteś za ścianą

fałszujesz okropnie       

lecz czuję jakbym była w amfiteatrze 

a Kiepura śpiewał dla mnie 

 

nic i nikt nie zniszczy mi życia

nawet gdy jestem nad przepaścią

potwór przybliża się do okna

a ja  się pryskam  alkoholem

 

Man

 

From a lump of longing and warm blood

a man is made

it takes him years to find

the reason of existance

to handle the nights and days

like a child escapes to the world of poetry

rises like a phoenix

from the words woven from the nightmare

like Sisyphus

rolls an immense boulder up a hill

nears the top

being sure to win victory

but wins the darkness

 

Translated By Ewelina Duchnik

 

CZŁOWIEK

 

z bryły tęsknoty i z ciepłej krwi

składa się człowiek

latami szuka odpowiedzi

bytu  na ziemi

udźwignąć noc i dzień

jak dziecko ucieka w świat poezji

powstaje jak feniks

ze słów utkanych koszmarem nocnym

niczym Syzyf

toczy kulę na wzgórze

utrzymuje  się w pionie

 w przekonaniu że zwyciężył

a  tam ciemność

 

Amorous Emblem

 

What was ours is not ours

the beauty of sunrise sheathed

with the glow darkened

words unknown and known

even dead

 

Miłosne Godło

 

to co nasze już nie nasze

piękno wschodu gdzieś zatarte

blaskiem słowa pociemniały

słowa znane i nieznane

nawet martwe

Bogusława Chwierut

 

BOGUSLAWA CHWIERUT

 

BOGUSLAWA CHWIERUT: Poet born in Czaniec, Poland. From 1990, she has lived in Libiąż. She is a writer from the needs of her heart, for all those who love poetry. She is a culture animator and a lover of tradition. Since 2014 Boguslawa Chwierut has been a member of the groups "Cumulus" and “Academy of Words”. She is an active participant of many online poetic groups and numerous poetic meetings in Warsaw, Vilnius, Bulgaria and London, and the Slavic Poetry festival in Czechowice-Dziedzice. Her poetry has been published in local magazines and websites, and books have been published thanks to the support of mayor of Libiąż - Jacek Latko, and mine "Janina". From 2019 she is a member of the Polish Authors' Association, winner of II and III place in nationwide competition "On the coat of arms of Chrzanów", and distinctions in many poetry competitions. Author of six poetry volumes: "Babski Comber”, “Przeniknąć”, “Dotyk”, “Śladami Jezusa”, “Chaos” and ”Blaski i Cienie”. She has also participated in many anthologies. Her poems were translated into Bulgarian..

 

BOGUSŁAWA CHWIERUT: Poetka urodzona w Czańcu. Od 1990 roku libiążanka pisząca z potrzeby serca, dla wszystkich kochających poezję. Niezłomna animatorką kultury, miłośniczka tradycji. Od 2014r. członkini grupy ,,Cumulus’’ i Akademia Słowa. Aktywna uczestniczka wielu internetowych grup poetyckich. Uczestniczka wielu spotkań poetyckich w Warszawie, Wilnie, Bułgarii i Londynie oraz w festiwalu poezji Słowiańskiej w Czechowicach- Dziedzicach. Publikuje na łamach gazety lokalnej; stronach internetowych. Książki publikuje dzięki wsparciu Burmistrza Libiąża - Jacka Latko i kopalni "Janina’’. Od 2019.r jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka II i III miejsca w ogólnopolskim konkursie "o herb Chrzanowa”. Oraz wyróżnień w wielu konkursach. Autorka sześciu tomików poezji: "Babski Comber”„ Przeniknąć” „Dotyk” ,, Śladami Jezusa” ,, Chaos” oraz ,, Blaski i Cienie”. Ma na swoim literackim koncie także udział w wielu antologiach. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język Bułgarski.

 


No comments :

Post a Comment