Saturday, May 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 


KRYSTYNA GRYS

 

Our Moment

 

In a breath of summer

it has so much hot

touches of the eyes

Tender emotions

in the fingertips

Fire in the wild lips

 

Our moment

the happy star

in the delighted night

______

 

 

Nasza chwila

 

Powiewem lata

ma tyle gorących

dotknięć oczu

Tkliwych wzruszeń

w opuszkach palców

Ognia w dzikich ustach

 

Nasza chwila

szczęśliwą gwiazdą

w zachwyconej nocy

 

 

 

Your Eyes

 

The pagan flash

of your eyes

lights a fire inside of me

circulates in veins with flame

 

Mouth birds

in open flight

drink words of love

 

Petals of eyelids

hide crouching

passion

_______

 

 

Twoje oczy

 

Pogański błysk

twoich oczu

rozpala we mnie ogień

płomieniem krąży w żyłach

 

Usta ptaki

w rozchylonym locie

spijają słowa miłości

 

Płatki powiek

skrywają przyczajoną

namiętność

 

 

Time Past

 

Woven into the warmth

of your hands

full of love

with the heat flowin

through the gulfs of veins

I kindled the flame

 

We dived

into the sea of passion

 

Rocked by the wave of happiness

we did not notice

how craftily

old age

snuck up

_______

 

Miniony czas

 

Wpleciona w ciepło

twoich dłoni

pełna miłości

z żarem płynącym

zatokami żył

rozniecałam płomień

 

Zanurzaliśmy się

w morze namiętności

 

Kołysani falą szczęścia

nie spostrzegliśmy

jak podstępnie

podkradła się

starość

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment