Thursday, July 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 


KRYSTYNA GRYS

                                                                        

Enchantment

 

Flowing down on us

like fresh breath

of spring

with a smell of colourful

park carpets

 

It’s a ray

which illuminates

every day that comes up

 

A shimmering rainbow

soap bubble

fleeting like this moment

between us

 

 

Oczarowanie

 

Spływa na nas

jak świeży oddech

wiosny

z zapachem barwnych

parkowych dywanów

 

Jest promykiem

który rozświetla

każdy wschodzący dzień

 

Mieniącą się tęczową

bańką mydlaną

ulotną jak ta chwila

między nami

 

 

 

x x x

 

In a naked mirror

I'm looking for traces

of the lines of your fingers

 

I still feel

touch of the rays

Hasty

pulsation of arteries

 

The eyelids close inside

the woman

enlightened with happiness

 

 

x x x

 

W nagim zwierciadle

szukam śladów

linii twoich palców

 

Jeszcze czuję

dotyk promieni

Pospieszne

pulsowanie tętnic

 

Powieki zamykają

rozsłonecznioną

szczęściem kobietę

                                                        

 

It’s Enough

 

Your presence close by

in your eyes

I blossom

We are united by delight

in the flower

bird

graduation towers

Flowing down with pearls of water

glittering in the sun

We savour silence

and that spark within us

 

 

Wystarczy

 

Twoja obecność obok

w twoich oczach

rozkwitam

Łączy nas zachwyt

nad kwiatem

ptakiem

tężniami

Spływające lśniącymi

w słońcu perełkami wody

Upajamy się ciszą

i tą iskrą która w nas

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .

No comments :

Post a Comment