Wednesday, September 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 


KRYSTYNA GRYS

 

Run Of Life

 

Eloquently smile from tombstones

the faces of these

who figured out the mystery

of invisible dawn

 

And we are constantly on the run

 

Laden down

with achievements of civilization

with a chipped conscience

we want to escape eternity

 

And yet

each day

brings us closer

to meet

infinity

 

 

Życiowy bieg

 

Wymownie uśmiechają się

twarze z nagrobków tych

co zgłębili tajemnicę

niewidzialnych świtów

 

A my w ciągłym biegu

 

Objuczeni

zdobyczami cywilizacji

z wyszczerbionym sumieniem

chcemy umknąć wieczności

 

A przecież

każdy dzień

przybliża nas

do poznania

nieskończoności

    

 

Spring

 

When the sun

warmed the sky

with dreams

then she came like a golden dream

airy smells

 

She sparkled the green

in the morning smile

and together with me

greened the world for a while

 

She scattered flowers

like pearls in the garden

Water lilies up to the neck

she immersed in water

 

She smoothed the trees’ hair

and put on the bonnets

Whispers to the catkins

some nice words in secrets

 

She fell asleep, tired,

in the arms of a pear tree

so did I with a bouquet of joy

with my soul feeling happy

 

 

Wiosna

 

Kiedy słońce

ogrzewało niebo

marzeniami

przyszła jak sen złoty

zwiewna zapachami

 

Roziskrzyła zieleń

uśmiechem poranka

by razem ze mną

zielenić się chciała

 

Rozsypała kwiaty

jak perły w ogrodzie

Nenufary po szyję

zanurzyła w wodzie

 

Drzewom przygładziła włosy

założyła czepce

Kotkom na wierzbie

miłe słówka szepce

 

Zmęczona zasnęła

w ramionach  gruszy

i ja z bukietem szczęścia

i z radością w duszy


 

To My Mother

 

Mommy you are walking

in Elysium

and I miss you

 

Your name is eternal

like the sky

In all

languages of the world

it sounds with tenderness

 

In your arms

there was silence and solace

 

Drawing the sign of the cross

you were sharing the bread

with kindness

 

You were feeding home fireplace

with your love

 

Your smile was rising

with the sun

chasing all worries

away

 

You were performing the mystery

over the injured limb

 

Mom your name

will never grow old

in my heart

 

 

Do matki

 

Mamuś spacerujesz

po Polach Elizejskich

a mnie brakuje ciebie

 

Twoje imię jest wieczne

jak niebo

We wszystkich

językach świata

brzmi czułością

 

W twoich ramionach

mieszkała cisza i ukojenie

 

Znakiem krzyża

dzieliłaś chleb

dobrocią

Miłością podsycałaś

domowe ognisko

 

Twój uśmiech wschodził

słońcem

odganiał wszystkie

niepokoje

 

Odprawiałaś misterium

nad skaleczoną kończyną

 

Mamo twe imię

nigdy nie zestarzeje się

w moim sercu

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment