Friday, February 1, 2019

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

21ST CENTURY

The evil is spreading
black wings
shading all the land

Hearts are molding
Words are dripping with poison

The hate is striking
blindly blows

The land is covered by
sacrificial graves

Heaven is watching
the Cain’s children
and fencing itself
with acid rain


XXI wiek

Zło rozwija
czarne skrzydła
cieniem ogarnia ziemię

Serca pleśnieją
Słowa ociekają jadem

Nienawiść na oślep
zadaje ciosy

Ziemię zalegają
ofiarne groby

Niebo patrząc
na kainowe plemię
ogradza się
kwaśnym deszczem


DEATH GAME

He didn’t manage to taste
the salt of life
or to light up
with joy

The green turf
was the last stop
for the boy

Desperate scream
finished with the blow
of sensation-seeking
oppressors

The bush leaves
bloomed with blood
in the breasts
of the orphaned parents


Zabawa w śmierć

Nie zdążył zasmakować
soli życia
ani rozpromienić się
szczęściem

Zielona darń
stała się ostatnią
przystanią chłopca

Nabrzmiały krzyk
zamknął cios
żądnych wrażeń
oprawców

Liście krzewu
zakwitły krwawo
w piersiach
osieroconych rodziców


 THE SUNDAY FAITHFUL

Church pews are full with the faithful
to sins

Putting silver pieces
on a tray

Three times
beating
someone else's breast

Regardless
of the last hour

Christ
from heights of the cross
vainly is looking
for a just man


Niedzielni wierni

Ławki pełne wiernych
występkom

Na tacę
sypią srebrniki

Trzykrotnie
uderzają w piersi
cudze

Nie liczą się
z ostatnią godziną

Chrystus
z wysokości krzyża
daremnie wypatruje
sprawiedliwego


KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie.Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych.Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment