Saturday, February 1, 2020

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

Evil Ones

Will we be able to tell
that there were those
who killed the future?

In the roar of the shots,
we try to whisper life.

The eyes speak only with silence:
 we are afraid of death.

Life is
 trembling.
Despite all this
it is hope for another
 smile of chance.

Perhaps because of it
the evil ones
will not hear our silence?

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Źli

Czy zdołamy opowiedzieć,
że byli tacy,
którzy zabijali przyszłość?

W huku wystrzałów,
próbujemy wyszeptać życie.

Oczy mówią już tylko milczeniem:
 boimy się śmierci.

Życie jest
 drżeniem.
Pomimo wszystko
to nadzieja na kolejny
 uśmiech przypadku.

Być może dzięki niemu
źli
nie usłyszą naszego milczenia?Gradated

The talks are over.
Others
have no right to chat up the Better.

The gradated
are silent,
they listen,
go in the indicated direction.

 Towards the deadly transport.

Few can deviate from this path.
Redeeming the most valuable
is not easy.
You cannot always pay for
Life.

Deprived of dignity,
they lost almost everything.
Only
 breath and a bit of hope
remained.

Maybe one needs to reconcile?
Sooner or later
everyone will be silent.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Posortowani

Rozmowy już się skończyły.
Inni
nie mają prawa zagadywać Lepszych.

Posortowani
milczą,
nadsłuchują,
idą we wskazanym kierunku.

 W stronę śmiercionośnego transportu.

Mało kto może zboczyć z tej drogi.
Wykupienie najcenniejszego
nie jest łatwe.
Nie zawsze można zapłacić za
Życie.

Odarci z godności,
stracili prawie wszystko.
Tylko
 oddech i odrobina nadziei
pozostały.

Może trzeba się pogodzić?
Wcześniej czy później
wszyscy zamilkną.


Human

Where the trains
brought people,
there were chimneys.

With
the deadly smoke
 dreams were passing.

The trustful,
without farewells
lost their meaning and the meaning of the word
 Human.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER


Człowiek

Tam gdzie pociągi
dowoziły ludzi,
były kominy.

Wraz
ze śmiercionośnym dymem
 ulatywały marzenia.

Ufni,
bez pożegnania
tracili sens i znaczenia słowa
 Człowiek

ELIZA SEGIET
ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Zambia).


No comments :

Post a Comment