Friday, October 1, 2021

LASZLO ARANYI

 


LASZLO ARANYI

(Frater Azmon)

 

Chariot

(Tarot, Major Arcana VII.)

 

       The attempt to fit in betrays you.

The flock excludes you. The better one’s bark is the threshold,

in or out is the same as nowhere.  Transient delusion,

 

          if parasite light hisses on snake clusters.

Eternal Cycle is a wheel deprived of its

 

       spokes.

 

A one-legged, penguin faced candy man’s staring

from the doorway,

              pumpkin barges swim

on the bare body of the quivering water.

 

All statements are true. And so are their opposites.

       The sinner is who compares, distinguishes,

he’s the capo in the reeducation camps of consumer society…

 

Interest, anger, and pity aren’t dominating me anymore,

       these are the temporary forms of living,

                     a relentless galloping on the piles of corpses.

Those grunting on all fours

force

the one who stands up straight

 

to fight.

 

(Translated by Gabor Gyukics)

 

A Diadalszekér

(Tarot, Nagy Arkánum VII.)

 

               Az illeszkedés kísérlete elárul.

       Kiközösít a nyáj. A különb kérge küszöb,

       s a kint-bent ugyanúgy sehol. Tűnő káprázat,

              ha élősdi fény sziszeg kígyó-fürtökön;

küllőitől megfosztott kerék az Örök

 

       Körforgás.

           

Féllábú, pingvin-képű cukros bácsi bámul a kapualjból,

       tökhéj-bárkák úsznak

              a lemeztelenített, reszkető víz testén.)

 

Minden állítás igaz. S ugyanúgy az ellentéte is.

       Bűnös, aki összehasonlít, megkülönböztet;

kápó a fogyasztói társadalom átnevelő táboraiban…

 

Nem ural már érdek, düh, szánalom,

       átmeneti formák az élők, a lét

              szüntelen vágta hulla-halmokon.

A röfögve négykézlábra ereszkedők

kényszerítik harcra

 

a felegyenesedőt.


 

The One Who Arrives Late

Leaves the Earliest

 

Ghost figure.

              Stretching and dilating erratically.

It’s a cotton candy textured.

       wobbling flame of a candle.

                            Its puke tasting flesh is sticky.

       Its silvery spark disappears in the depressing whiteness.

 

“Whaddaya want, dickhead?”

 

The Philosophers' Stone!

The universal knowledge that transcends the worlds!

 

          Gopher chewed, holed,

              spray-stained hat on the scarecrow…

              Worthless…

            Our depraved World soon will be nothing else but

      a shrunken head pendant on the keyring

                     of the Guardian of the Keys.

Why do you always have to stir up the sediment?

      Miserable, despicable restrictors and restricted ones!

 

A distrustful, fat cat is sitting on the threshold.

(It is a Threshold…)

The woman is again endlessly screaming

       without taking a breath. She’s drunk.

She peed herself so ‘cause she wasn’t able 

       to take her panties off in the toilet…

She turned out from the forge,

       eerie amount of waste

                     stir and move insidiously.

A bunch of passersby are

slim sandglasses demanding usurers.

 

(Translated by Gabor Gyukics)

 

A késve érkező korábban távozik

Szellemalak.

 

Szeszélyesen nyúlik-tágul.

Imbolygó gyertyaláng.

Vattacukor állagú.

Émelyítő ízű húsa ragadós.

Ezüstös csillogása a elvész a nyomasztó fehérségben.

 

„Mit akarsz, fatökű?”

 

A Bölcsek Kövét! Az univezális, világokon átívelő tudást!

 

„Pocok-rágásoktól lyuggatott,

permetlé-foltos kalap a madárijesztőn…

Nem jó az semmire…

Az elfajult Föld előbb-utóbb úgyis zsugorított fejű

figyegő marad a Kulcsok Őrzőjének kulcstartóján.

Miért kavarjátok fel mindig az ülepedőt?

Nyomorult, hitvány korlátozók és korlátozottak!”

 

A küszöbön gyanakvó, kövér macska ül. (Ő a Küszöb…)

Az asszony már megint egyfolytában,

levegővétel nélkül rikácsol. Részeg.

Még a bugyijától sem szabadult meg a WC-n,

így összpisálta magát…

Héphaisztosz műhelyéből került ki,

alattomosan mocorog-mozdul a hátborzongató

mennyiségű selejt.

Uzsorást sürgető karcsú homokórák

az összeverődött járókelők.

  

LASZLO ARANYI

 

LASZLO ARANYI (Frater Azmon) poet, anarchist, occultist from Hungary. Earlier books: (szellem)válaszok, A Nap és Holderők egyensúlya . New: Kiterített rókabőr. English poems published: Quail Bell Magazine, Lumin Journal, Moonchild Magazine, Scum Gentry Magazine, Pussy Magic, The Zen Space, Crêpe & Penn, Briars Lit, Acclamation Point, Truly U, Sage Cigarettes Magazine, Lots of Light Literary Foundation, Honey Mag, Theta Wave, Re-side, Cape Magazine, Neuro Logical, The Daily Drunk Mag, Unpublishable Zine, Melbourne Culture Corner, Beir Bua Journal, Crown & Pen, Dead Fern Press, Coven Poetry Journal, Journal of Erato, Lothlorien Poetry Journal, Spillover Magazine, Punk Noir, Nymphs Literary Journal,  Synchronized Chaos, All Ears (India), Utsanga (Italy), Postscript Magazine (United Arab Emirates), The International Zine Project (France), Swala Tribe Magazine (Rwanda), The QuillS Journal (Nigeria). Known spiritualist mediums, art and explores the relationship between magic.    

 


No comments :

Post a Comment