Wednesday, May 1, 2024

KRYSTYNA GRYS

 Under A Lucky Star

 

I was born with a ray

of sunshine

for a few handfuls

of life

 

Spring woke up

in me

auspicious horoscopes

 

Dreams were coming true

in dreams

The dreams were fading away

before sunrise

 

On the last bridge

I captured happiness

in a found horseshoe

 

Pod szczęśliwą gwiazdą

 

Przyszłam w czepku

słońca

na kilka garści

życia

 

Wiosna we mnie

budziła

pomyślne horoskopy

 

Marzenia spełniały się

w snach

Sny pierzchały

przed świtem

 

Na ostatnim moście

uchwyciłam szczęście

w znalezionej podkowie

 

Childhood Forest

 

Return to the forest

of happy childhood

 

Wake up

in the clearing

where the sun

scattered

honey dandelions

in green

juiciness of the grass

 

Inhale the scent

until it hurts

Before the blood

freezes

in veins

 

Las dzieciństwa

 

Wrócić do lasu

radosnego dzieciństwa

 

Obudzić się

na polanie

gdzie słońce

rozsypało

miodne mlecze

w zielonej

soczystości trawy

 

Zaciągnąć się wonią

aż do bólu

Zanim krew

zastygnie

w żyłach

 

A Walk With My Grandson

 

When we crossed the threshold of the forest

the trees embraced us

with a tender shadow

 

A beetle on the path

carried the green sun

on its back

Lemon butterflies

illuminated the space

 

The birds' arias overflowed

from tree to tree

 

The squirrel was racing

with its own shadow

A stately oak tree hugged us

sharing with us its strength

 

There is no forest anymore

nor a friendly oak

Fancy houses spread out

They gleam with the cold eyes of windows

The birds scattered

on four horizons

 

That homely picture

anchored itself only in us

 

Spacer z wnukiem

 

Gdy przekraczaliśmy próg lasu

czułym cieniem

obejmowały nas drzewa

 

Na dróżce żuk

niósł zielone słońce

na grzbiecie

Motyle cytrynowo

rozświetlały przestrzeń

 

Ptasie arie przelewały się

z drzewa na drzewo

 

Wiewiórka ścigała się

z własnym cieniem

Okazały dąb przytulał nas

dzieląc się swoją siłą

 

Nie ma już lasu

ani przyjaznego dębu

Rozparły się wypasione domy

Połyskują zimnym okiem szyb

Ptaki rozpierzchły się

na cztery horyzonty

 

Tylko w nas zakotwiczył się

tamten swojski obraz

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment