Tuesday, October 1, 2019

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA
GRYS

The Brook In Karpacz

Bathed in the blue of the sky
reflects the plait of the sun
Transparent water
tickles the jagged
veil of wind
Drops are splattering
on smoothed stones
breaking the rainbow light

Constant noise
balsamically soothes
troubled nerves
accompanying the vibrating
strings of the soul

______


Strumyk w Karpaczu

Skąpany w błękicie nieba
odbija warkocz słońca
Przejrzyste wody
łaskocze strzępiasty
welon wiatru
Krople rozpryskują się
na wygłaskanych kamieniach
tęczowo łamią światło

Nieustanny szum
balsamicznie koi
skołatane nerwy
wtóruje rozedrganym
strunom duszy


Our Moment

In a breath of summer
it has so much hot
touches of the eyes
Tender emotions
in the fingertips
Fire in the wild lips

Our moment
the happy star
in the delighted night

______


Nasza Chwila

Powiewem lata
ma tyle gorących
dotknięć oczu
Tkliwych wzruszeń
w opuszkach palców
Ognia w dzikich ustach

Nasza chwila
szczęśliwą gwiazdą
w zachwyconej nocy

Ripening Of Summer

The ear of the wind
is listening to hot
breath of the earth

The gardens ripened
with admiration
The baskets are full of
small suns

Summer dressed up
in red
is weaving the harvest
wreaths

The leaning day
is leaving the field

______


Dojrzewanie Lata

Ucho wiatru
wsłuchane w gorący
oddech ziemi

Ogrody dojrzały
zachwytem
Kosze pełne
małych słońc

Lato w czerwień
wystrojone
plecie żniwne
wieńce

Z pola schodzi
pochylony dzień

KRYSTYNA
GRYS

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS. Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment