Thursday, June 1, 2023

ALINA ANNA KUBERSKA

 


You Were

 

like a spring dawn over the fields

like the sun's breath

today I have dreamt of you again

I have found myself in your arms

 

I put the verses together into a prayer

please stay

 

I know that when the sun wakes up the day

the spell will break

I will drown into poetry

with the tears of longing

 

byłeś

 

jak wiosenny świt nad polami

jak słońca oddech

dzisiaj wyśniłam cię na nowo

znalazłam się w Twoich ramionach

 

składam wersy w modlitwę

proszę zostań

 

wiem że gdy słońce obudzi dzień

czar pryśnie

ja utonę w poezji

łzami tęsknoty

 

 

You Cannot Escape

 

you can only prevent

secluding yourself from the source

 

how small the human is

in the face of viruses

 

 

I watch the panic buying

the fear has caused

that the man's primal nature

came back centuries later

 

is this what hell looks like

 

I do not escape

from destiny

for a while

I could smell the life

on the other side of the rainbow

 

there is nothing to be afraid of

 

nie da się uciec

 

można tylko zapobiegać

izolując się od źródła

 

jaki mały jest człowiek

wobec wirusów

 

przyglądam się panice

zakupów

strach sprawił

że pierwotna natura człowieka

odezwała się po wiekach

 

czy tak wygląda piekło

 

nie uciekam

przed przeznaczeniem

przez chwilę

zapachniało mi życie

po drugiej stronie tęczy

 

nie ma się czego bać

 

A Woman Dressed In Everyday Life

 

a mother who loves her children to a fault

a grandmother pampering the grandchildren

a friend for good and bad days

 

a poet after hours

writing in verses

bittersweet words

to get the emotions off

 

she wonders if she is

a woman to be desired

or maybe she has lost her femininity

because she could not love herself...

 

kobieta ubrana w codzienność

 

matka kochająca dzieci do bólu

babcia rozpieszczająca wnuki

przyjaciółka na dobre i złe dni

 

poetka po godzinach

gdy słodko-gorzkie słowa

zapisuje w wersach

by dać upust emocjom

 

zastanawia się czy jest kobietą

godną pożądania

a może zagubiła kobiecość

bo nie potrafiła kochać siebie...

 

Translation Of Poems: Ewa Kuberska

 

ALINA ANNA KUBERSKA

 

ALINA ANNA KUBERSKA comes from Aleksandrów Łódzki, but lives in Łódź for her entire adult life. She has published six volumes of poetry, two novels and short stories. Her poetry can be found, inter alia, in Anthologies, Almanacs, Quarterly Poetry ... Meetings with her poetry took place not only in Poland but also in London, Birmingham and Vilnius. For five years she was the owner of an international poetry portal. He is the vice president of the Association of Polish Authors in Warsaw and the Sochaczew literary evenings Atut. This year, she received the Diploma of the Minister of Culture for artistic achievements and many years of passion and commitment to promoting culture.

 

 

 


No comments :

Post a Comment