Sunday, July 1, 2018

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA
GRYS

NOTHING BUT LOVE

When the Angel of Death
will take me
to the Cenacle
what will I bring
to Your Majesty
me an ordinary case
pain of Your wounds

When I fall
you see my minority
I have nothing
in my defence
but love
that lies at Your foot


Nic oprócz miłości

Gdy Anioł Śmierci
zaprowadzi mnie
do wieczernika
z czym stanę
przed Twym Majestatem
ja zwykły przypadek
ból Twoich ran

Kiedy upadam
widzisz moją małość
nie mam nic
na obronę
oprócz miłości
która leży u Twych stóp


TAMING DEATH

For the whole life
I’ve been taming death

Memento Mori
obsessively sounded
in my brain

Her cold breath
was freezing
Aroused fear and curiosity

When she will come
she’ll shut behind me
the daylight

Bring
to the tabernacle
of eternity
where the life after life
blossoms with the love of God


Oswajanie śmierci

Przez całe życie
oswajałam śmierć

Memento Mori
obsesyjnie dźwięczało
w zwojach mózgu

Jej zimny oddech
mroził
Budził lęk i ciekawość

Gdy przyjdzie
zatrzaśnie za mną
światło dnia

Wprowadzi
do przybytku
wieczności
gdzie życie po życiu
rozkwita Bożą miłością

WHEN DEATH

will throw my body into the silence
I will leave
traces of love
confessions of thoughts
yesterday smiles

Maybe I will sing
as a bird in the garden
knock on your dreams
at night

Wherever I am
I will come back
on the call of
memoryKiedy moje ciało

śmierć wtrąci w milczenie
zostawię
ślady miłości
wyznania myśli
wczorajsze uśmiechy

Może ptakiem zaśpiewam
w ogrodzie
nocą zapukam
w wasze sny

Gdziekolwiek będę
wrócę
na zawołanie
pamięci


KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS; She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.1 comment :