Sunday, July 1, 2018

ZBIGNIEW ROTHZBIGNIEW ROTH

I GIVE YOU LOVE
(I am letting love you)

the heart is a flower, it's a rose
without flakes and thorns in the crown
the heart is a wonderful thing
you will find them in this song

people give their hearts for blood
people what they gave it to them
I would give my life for you
May we love each other

for all times, for gray hair
the coffin is hidden from the lid
I would like to die proud of love
for a moment of happiness lived

and when you give up everything
and you will go arms in the other
bring a flower to my grave
and say a prayer when I die
Zbigniew Roth Poznań
Pl. Anno Domini 1968


Miłość daję Tobie
(I am letting love you)

serce to kwiat , to róża
bez płatków i cierni w koronie
serce to rzecz cudowna
odnajdziesz je w  pieśni tej tonie

za krew serce oddają ludzie
ludziom co im ją dali
za ciebie dałbym życie swoje
obyśmy się kochali

po wsze czasy, po siwe włosy
po wieko trumny odkryte
chciałbym umrzeć z miłości dumny
przez chwile szczęścia przeżyte

a gdy porzucisz to wszystko
i w inne pójdziesz ramiona
przynieś choć kwiatek na mą mogiłę
i zmów modlitwę gdy skonam
Zbigniew Roth Poznań
Pl. Anno Domini 1968

BETWEEN US UNDER TENSION

can I be your true passion
so extraordinary
not seen
wonderful
but will passion become love

we live in streets in different squares
seemingly clean
with my own thoughts
on different floors of consciousness
we casually meet with pensive thoughts

I do not have an infoline with you
I send impulses to the electrons
I do not know if it's live
your cerebral cortex will be skin
find the scroll in which love hides
Zbigniew Roth
Ennis Irl. 2015-09-13 g. 14:50


Między nami pod napięciem

czy mogę być twoją prawdziwą namiętnością
taką nadzwyczajną
nie spotykaną
cudowną
ale czy namiętność stanie się miłością

w kwadratach różnych mieszkamy ulic
pozornie czystych
z własnymi myślami
na różnych piętrach świadomości
od niechcenia spotykamy się zadumani

ja z tobą nie mam przecież infolini
wysyłam impulsy elktrofalami
nie wiem czy pod napięciem
twoja kora mózgowa będzie skora
odnaleźć ten zwój w którym miłość się chowa
Zbigniew Roth
Ennis Irl. 2015-09-13  g. 14:50

THE ANOINTING

the flower will break through the snow
when someone is holding a heart in his hand
and the lips in love are trembling
when the cell phone rings suddenly

clasped hands lead the thought
the pupils of the eyes shine with a salty tear
to dance souls over heads
the way to happiness, see yours

anoint my temples with kisses
open your arms, break the shackles
let's be as free as birds in the sky
we will stop the time on the plate of life
Zbigniew Roth
Wroclaw Pl. 2016-11-29 at 08:10NAMASZCZENI

przez śniegi przebije się kwiat
gdy ktoś trzyma serce na dłoni
a zakochane płatki ust drżą
gdy komórka nagle zadzwoni

splecione ręce przewodzą myśl
źrenice oczu błyszczą słoną łzą
by w tańcu dusz ponad głowami
drogę ku szczęściu zobaczyć swą

namaść me skronie pocałunkami
otwórz ramiona zerwij kajdany
bądźmy wolni jak ptaki na niebie
na płycie życia czas zatrzymamy
Zbigniew Roth
Wrocław Pl.  2016-11-29  g. 08:10

ZBIGNIEW ROTH

ZBIGNIEW ROTH – POZNAŃ: Author, composer, poet with a long-standing autorskm 1957-2018, on 22 October 2017 in Poznań celebrated his 60th anniversary of creative work, from 1968 he composes songs for all ages from children to the elderly. Member: from 2007 - Member of the Polish Academy of Poets (Polish American Poets Academy of JP II) based in New York USA, since 2009 - Honorary Member of the Literary and Dramatic Group. K. Przerwy - Tetmajer in Chicago USA, from 2012 - Honorary Member of the 83rd Circle in Chicago USA, from 2013 - Member of the Polish Association of Authors, Journalists and Translators in Europe, A.P.A.J.T.E. based in Paris, France, from 2014 a member of the Polish Society of Artists, Authors, Culture Animators PTAAAK in Poznan, and since 2016 a member of the Polish Authors Association SAP in Kołobrzeg Poland, from 2018 a member of the ACCEPTUS MUNDI ONLUS (Solidarieta ') group Italy. Zbigniew Roth – Poznań; Autor, kompozytor, poeta o długim stażu autorskm  1957-2018, w dniu 22 października 2017 r w Poznaniu obchodził swój jubileusz 60-lecia pracy twórczej, od 1968 komponuje piosenki dla wszystkich grup wiekowych od dzieci po osoby starsze. Członek :od 2007 - Członek Polskiej Akademii Poetów (Polish American Poets Academy im. JP II)  z siedzibą w Nowym Jorku USA, od 2009 r. - Honorowy Członek Grupy Literackiej i Dramatycznej. K. Przerwy - Tetmajer w Chicago USA, od 2012 - Honorowy Członek Koła 83 w Chicago USA, od 2013 - Członek Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, A.P.A.J.T.E. z siedzibą w Paryżu we Francji, od 2014 członek Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK w Poznaniu, a od 2016 roku członek Stowarzyszenia Autorów Polskich SAP w Kołobrzegu Polska, od 2018 r członek grupy ACCEPTUS MUNDI ONLUS(Solidarieta') Włochy
No comments :

Post a Comment