Sunday, November 1, 2020

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS

 

Time Past

 

Woven into the warmth

of your hands

full of love

with the heat flowing

through the gulfs of veins

I kindled the flame

 

We dived

into the sea of passion

 

Rocked by the wave of happiness

we did not notice

how craftily

old age

snuck up

 

 

Miniony czas

 

Wpleciona w ciepło

twoich dłoni

pełna miłości

z żarem płynącym

zatokami żył

rozniecałam płomień

 

Zanurzaliśmy się

w morze namiętności

 

Kołysani falą szczęścia

nie spostrzegliśmy

jak podstępnie

podkradła się

starość

 

 

 

 

Meditations On A Sleepless Night

 

Silver-eyed sat back in the chair

Made my face white

With its brilliance

 

Silence hung between us

finally he asked

What do you think about on this bright night

 

I wonder what would be

if I wasn't here

Would I be there

where it's always better

where we are not

 

I think what else

may happen

A little tired I'm going

ever shorter path

 

Where will it take me

Would it be the source

where I’ll get the Light

 

Would it be a surf

where none last resort

can help

  

 

Rozważania w bezsenną noc

 

Srebrnooki rozsiadł się w fotelu

Swoim blaskiem

Wybielił mi twarz

 

Cisza zawisła między nami

wreszcie spytał

O czym rozmyślasz w tę jasną noc

 

Rozmyślam co by było

gdyby mnie tu nie było

Czy byłabym tam

gdzie zawsze lepiej

gdzie nas nie ma

 

Myślę co się może

jeszcze przydarzyć

Trochę zmęczona idę

coraz krótszą drogą

 

Dokąd mnie zaprowadzi

Czy będzie to źródło

gdzie czerpać będę Światło

 

Czy będzie to kipiel

i nie pomoże żadna

ostatnia deska ratunku

 

 

 

 

Palm House

 

We leave

behind

busy street

We dive

into an oasis of peace

tiny

in tropical silence

 

Fig bamboos

climb to reach vault

of glass

Branchy palm trees

spread their fans

Agave ends its life

with the swan song

Butterflies attracted by the colour of flowers

chase their dreams

Air dense from

smells fills

our senses

 

The path leads us

to the cafe

where the smell of coffee calls

 

We come back richer

with  an exotic world

arranged in colourful

stained glass of memory

 

 

 

Palmiarnia

 

Zostawiamy

za sobą

zabieganą ulicę

Zanurzamy się

w oazę spokoju

malutkie

w tropikalnej ciszy

 

Bambusy figowce

wspinają się po szklane

sklepienie

Rozłożyste palmy

rozwijają swoje wachlarze

Agawa łabędzim śpiewem

kończy życie

Motyle zwabione barwą kwiatów

gonią swoje sny

Powietrze gęste od

zapachów wypełnia

nasze zmysły

 

Ścieżka prowadzi nas

do kawiarenki

zapach kawy wabi

 

Wracamy bogatsze

o egzotyczny świat

ułożony w kolorowy

witraż pamięci

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRY:  Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .

 

 


No comments :

Post a Comment