Sunday, April 1, 2018

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

MOON NOSTALGIA

The blue sky

spoke with a brush.

Painted stars said,

it's already evening.

The moon, curled up like a cat,

was playing with imagination.

He did not dance,

it was the hand of the artist

that turned the clouds

into a soaring

moon nostalgia.Księżycowa nostalgia

ękitne niebo

rozmawiało z pędzlem.

Namalowane gwiazdy mówiły,

to już wieczór.

Księżyc zwinięty jak kot

bawił się wyobraźnią.

On nie tańczył,

to ręka malarza

zamieniała chmury

w podniebną

księżycową nostalgię.


VASE

She saw

that her flowers

are dying in a vase.

They bend lower and lower,

to say at the end:

we are no longer an ornament.

Vivid beauty fades.

There remains only

what is retained.Wazon

Zobaczyła,

że jej kwiaty

umierają w wazonie.

Chylą się coraz niżej,

by na koniec powiedzieć:

nie jesteśmy już ozdobą.

Żywe piękno przemija.

Pozostaje tylko to,

co zatrzymane.


TABLECLOTH

In her memory

remained the tablecloth of a leaf

the tree no longer wanted.

Cast.

When it undresses,

we, bundled up,

gather the chestnuts

and look for somebody

who also likes such tablecloths.Obrus

W jej pamięci

pozostał obrus z liścia,

którego drzewo już nie chciało.

Oddało.

Kiedy ono się rozbiera,

my opatuleni,

zbieramy kasztany

i szukamy kogoś,

kto też lubi takie obrusy.

TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET– graduate with a Master'sDegree in Philosophy, completedpostgraduatestudies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and LiteratureatJagiellonianUniversity, as well as Film and TelevisionProduction in Lodz. Torn between poetry and drama. Likes to lookinto the clouds, but keepsbothfeet on the ground. Her heartisclose to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author'sworks can be found in anthologies and literarymagazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, India, Kosovo, Sweden,Scotland,USA)

Eliza Segiet  – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi. Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl  Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent  jak czas wykorzystać”. Jej twórczość można znaleźć w antologiach i czasopismach literackich w kraju i poza granicami (m.in. Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Indie, Kosowo, Szkocja, Szwecja, USA.2 comments :

  1. Your poem affected life?! Yes, you can share your lovely poem and its great "after story" with the world... Submit now on LifePoemsProject.com

    ReplyDelete