Sunday, April 1, 2018

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS
AFTERNOON IN THE FOREST

The poetry of forest
hold us
silently.

The ground lined the lair
with moss
The quivering leaves
were swaying
to a green suite

The eyes to eyes
were a mirror
The curves of lips
joined together
into the bridge of understanding

The narcotic tenderness
of hands and legs in self-immolation

The echo was gossiping about us
up to the top of trees

*  *  *
Popołudnie w lesie

Bezszelestnie
objęła nas
poezja lasu

Ziemia mchem
wymościła legowisko
Rozedrgane liście
kołysały
zieloną suitą

Oczy oczom
były lustrem
Łuki ust łączyły się
w most porozumienia

Narkotyczna czułość
rąk i nóg w samospaleniu

Echo plotkowało o nas
aż po szczyty drzew


TO THE GRANDCHILDREN

Embrace me
until I’m not
gone

Hold me
like a birch
that soften
or like the sun
hot from its love

Your arms
are wings of the wind;
I am never
full of them enough

*  *  *


Do wnuków

Obejmijcie mnie
póki nie
przeminęłam

Przytulcie mnie
jakbyście przytulali
brzozę co daje
wyciszenie
albo jak słońce
gorące miłością

Wasze ramiona
jak skrzydła wiatru
których nigdy
nie jestem syta


FASHION

Time – a fashion designer
Put in my hair
a smudge of light
picked from magnolia
Put on my face
a mask of autumn
Draped the body

Didn’t reached me inside
I’m still wearing a short dress
there
*  *  *

Moda

Projektant mody – czas
Wpiął mi we włosy
smugę światła
zerwaną z magnolii
Na twarz nałoż
maskę jesieni
Udrapował ciało

Nie dotarł do wnętrza
Ono ciągle w podkasanej
sukience

KRYSTYNA GRYS

KRYSTYNA GRYS. She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

KRYSTYNA GRYS Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment