Saturday, June 1, 2019

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS

THE LIME BY THE PALACE IN BUCZ

The wind envied you
the beauty of your crown
raised a storm
and broke like a match

Lazy shadow doesn’t lay
at your feet anymore
Your sweet smell
doesn’t entwine passers-by
Rustle of leaves doesn’t
sway with its song

The roots branched
to the heart of the Earth
stayed invincible

You abide expanded
with your huge branch
Shyly acquire new twigs
They luxuriantly covers with leaves
and shining with the tears of dew
in the morningLipa przy pałacu w Buczu

Wiatr pozazdrościł
piękna twej koronie
Rozpętał nawałnicę
złamał jak zapałkę

Cień nie kładzie się już
leniwie u twych stóp
Nie oplatasz przechodzących
słodkim zapachem
Szum liści nie kołysze
śpiewem

Korzenie rozkrzewione
po serce ziemi
nie dały się wyrwać

Trwasz rozparta potężnym konarem
Wypuszczasz nieśmiało gałązki
Obsypują się bujnie liśćmi
Świtem iskrzą się łzami rosy


THE STORM

The wind is rushing
the herd of clouds
The thunder is washing over
the throat of sky

The lighting ripped darkness
like a whip
Lightened up
the cats’ eyes

The strings of rain
are ringing mysteriously
in eardrums
greedy for your whisper


Burza

Wiatr popędza
stado chmur
Grzmot przelewa się
w gardle nieba

Piorun biczem
rozpruł ciemność
Kotom
oczy pozapalał

Struny deszczu
tajemniczo dzwonią
na bębenkach uszu
chciwych twego szeptu


THE POND BY THE GRADUATION
TOWER IN INOWROCLAW

The eye of the pond is focused
in infinite azure of the sky
The plums of reed
swaying with the music of wind
are drawing the light from space

The marvelous fountains are crossing
the geysers of shining streams
and disappear in bottomless
arms of the pond

The ducks are draping water
Creating pleated waves
full of metaphorsStaw przy tężni w Inowrocławiu

Oko stawu wpatrzone
w nieskończony lazur nieba
Pióropusze szuwarów
kołysane muzyką wiatru
czerpią światło kosmosu

Przepyszne fontanny krzyżują
gejzery świetlistych strug
Znikają w przepastnych
ramionach stawu

Kaczki drapują wodę
Tworzą pofałdowane fale
pełne metafor


KRYSTYNA GRYS


KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno.

Krystyna Grys: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Marii Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów,Bibliotekach , a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.


No comments :

Post a Comment