Saturday, June 1, 2019

W. B. BAYRILW. B. BAYRIL

THE LANDS THAT ALLAH HAS FORSAKEN

Children are eternity,
at those lands that Allah has forsaken.
We are star dust. That’s what we are.
In deep loneliness of universe.

Everything shut up.
Like consonants letters of immigration.
We have already left our souls at
desolate ruins that lightened by moon.

None is no longer a seashore for humanity here…
Because children are eternity
at those lands that Allah has forsaken.

TRANSLATION: HILAL KARAHAN


ALLAH’IN TERK ETTİĞİ TOPRAKLAR

Çocuklar, sonsuzluktur,
Allah’ın terk ettiği topraklarda.
Yıldız tozuyuz. Buyuz biz.
Kainatın o büyük yalnızlığında.

Herşey sussun.
Göçmenliğin sessiz harfleri gibi.
Zira içimizdeki insanı çoktan terk ettik
ayışığı vuran ıssız yıkıntılarda.

Kimse değil artık kimsenin sahili buralarda...
Çocuklar, sonsuzluktur çünkü
Allah’ın terk ettiği topraklarda.


LOTUS

Scattered morning of perception… Glassy
borders… Imperfect beauty’s insistence
on the flesh…

In you I see the mistery. Oh blessed
plant!.. Soul blended with rose.

Existence relaxes… When garden
appears and Being is yet in leaves…
You were the shivering river of creation.

Life has secrets and mind has
oblivion beyond things. Hush!
Let not the ripped simplicity
of bewildering expand between us.

Much is concealed in the heart. And indeed, it must!
And sometimes whatever you do,
a lily’s susceptibility is evident to its skin.

Man is deficient in any point of view.
Man, the cursed adventure,
apprentice to the estate of endurance.

Oh blessed plant!.. Soul blended with rose.

That may lead us to look for the incompleteness
in God.

TRANSLATED BY: HILAL KARAHAN


LOTUS

Tenin cam tapınağı. Arzu kör-
elirse, tekrarlanmaz kalpte,
çocukluğun o beyaz sabahları.
Kariâ! Kimdim ben, sen değilsem?
Ey yırtıcı hazzın müphem kaynağı.
Kelimelerin, bazen üstünü hafifçe
araladığı.
Hafızanın manyetik alanı. O tahrip
kâr cazibe. Meğer doğruymuş, insanın
Oteki'ne gittikçe, hep kendine
vardığı.

Vakte bakıyorum. Zaman'ın dilden
önceki sükûnetine. Zelzele! Kayıyor
avuçlarımdan hızla, ömrün sırça
yaprağı.

Şair! İnsandaki arka bahçe. Sendin
bil, varoluşun dalgın zambağı.

BOATS ON THE RIVER

The cottage that oozes the moon: Imagination! Figure
s are climbing, like poison ivies,
up on the letter statues sleeping in my heart

Water, tired of its existence. Rebellious
substance. It pushes unwillingly, with flowers
on the fancy river.

Two bodies returned to their innocence.
The last symbol of love. Side by side, hand in hand again.
To flow. Blind verb. It submits with resignation
To the power that condemned it to the flow.

Shadows floating in laurels. They mixed
with the river at the end… Oh mother river, the amber
hair of yours you lay across my heart! What language
can suffice now to call them dead?

It flashed. In an instant. On the paper. On this vitreous,
on this fragile ground. The remnants
I try to reconstruct of that hazy
halo… There remains the light scratches alone
in my helpless imagination inflicted by the moon.

Past: intricate account! What got lost,
what accumulates? In the golden seasons
I spent in-between two radiant magnets!
TRANSLATOR: YAPRAK DAMLA YILDIRIM


“BOATS ON THE RIVER”

Ay sızdıran kulübe: Muhayyile! Eşkâl
ler tırmanıyor, zehirli sarmaşıklar
gibi, kalbimde uyuyan harf heykellerine.

Su, varoluşundan yorgun. İsyankâr
madde. İtiyor gönülsüzce, çiçeklerle
süslü nehrin üzerinde.

Masumiyetine iade edilen iki gövde.
Son timsâli aşkın. Yan yana, yine el ele.
Akmak. Kör fiil. Boyun eğiyor tevekkülle,
kendini akışa mahkûm eden kudrete.

Defneler içinde yüzen gölgeler. Karış
sonunda nehre… Âh anne nehir, bal rengi
saçlarını kalbime seren nehir! Hangi dil
elverir şimdi onlara ölü demeye?

Çakıp söndü. Lâhzada. Kâğıtta. Bu camsı,
bu kırılgan zeminde. Kalıntılarını
yeniden kurmaya çalışğım o müphem
hâle… Sadece ışık sıyrıkları kaldı
ayın sakatladığı aciz muhayyilemde.

Mâzi: çetrefil muhasebe! Yiten neydi,
biriken ne? Işıyan iki mıknatısın
arasında geçirdiğim o altın mevsimlerde!

DIGNUSORNATUS

for Bonnefoy.

ornament soothes.

bird is presence
sculpted bird
invention

existence drawn on stone
cloud dispersion
sensuous

fading away like a music
vanishing off in the cloud

what an opening in hearts
to the influence of the mist

under the heavens
of ash and iron

the ceremony of the dark
the sleeping thought

between the thought and the sun
in the noon of absence

under the dead heavens
to the wind of shadeless flame
do not give way

even though the “green darks of
moist spring” summon

TRANSLATOR: YAPRAK DAMLA YILDIRIM


DignusOrnatus

Bonnefoy için.

süs yatıştırır.

kuş bulunuştur
yontulmuş kuş
buluş

taşta çizili varoluş

bulutun dağılışı

duyumsal

bir müzik gibi silinmek
bulutta yok olup gitmek

sisin nüfuzuna nasıl
bir açılış bu yüreklerde

külden ve demirden
ğün altında

karanlığın töreni
uyuyan düşünce

şünceyle güneş arasında
yokluğun öğlesinde

ölü göğün altında
gölgesiz alevin rüzgârına
kapılma

“nemli ilkyaz akşamlarının
yeşil karanlıkları” çağırsa da

W. B. BAYRIL

W. B. BAYRIL : Real name: Vural Bahadır BAYRIL. Turkish Poet, writer (Family origin: Albenia) Born in 1962, Magnesia/Turkey He graduated from Fine Art Academy of İstanbul Faculty of Basic Design, Art Critique and Art History. He completed his master thesis in the same faculty. Since 1980, his poems and articles about painting, literature and poetry have been published in many reviews and newspapers. He established ŞiirAtı (means: Pegasus) poetry magazine &publications with his associates in between 1985-2010. He published more than 50 poetry books that made revolution in Turkish poetry history. He received an honorable mention from the review Yarın, in the field of poetry critique in 1983 and an honorable mention at the Enka Science and Art Award with famous poets. He won the 1992 Behçet Necatigil PoetryAward with his first book Melek Geçti (Angel Passed) and the Writers Union of Turkey Award for Şer Cisimler (EvilThings) in 2000. He has worked in the advertising business as creative director in İstanbul for 30 years. He is a member of jury of Seyhan Erözçelik Poetry Award. He is media sponsor and creative designer of Poetİstanbul İstanbul Poetry Festival and Feminİstanbul Woman Poetry Festival. He has also joined to many collective books, poetry almanacs and literature festivals. His poems were translated into many languages.


No comments :

Post a Comment