Sunday, December 1, 2019

ELIZA SEGIETELIZA SEGIET

Land Of Awakening


Whirling memories,

going to winter sleep.

Paved leaves

stroking

the grass still green.


Pity that on the surface

can only be seen

bare,

swinging branches,

chilled and awaiting –

for the rays of life.


Rays –

to the land of awakening:

fields of grain,

smell of meadows

and in the Summer Dream

of memorised faces.


And in the summer?

Awakened by the May sun

old oaks and birches,

– like every day –

will be able to look at themselves

in the Green Pond.
TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER

Kraina przebudzenia


Wirują wspomnienia,

układają się do zimowego snu.

Rozściełane liście

głaszczą

jeszcze zieloną trawę.


Szkoda, że na tafli

widać tylko

gołe,

rozkołysane gałęzie,

które zziębnięte czekają –

na promienie życia.


Promienie –

do krainy przebudzenia:

łanów zbóż,

zapachu łąk

i we Śnie Nocy Letniej

zapamiętanych twarzy.


A latem?

Rozbudzone majowym słońcem

stare dęby i brzozy,

– jak codziennie –

będą mogły się przeglądać

w Zielonym Stawie.Stretcher


There are flavors that I do not know,

smells that I remember,

there are words that resonate for a long time -

stretchers without a future.


There are flavors that I will never know,

smells that I will forget,

there are words that I have never heard -

enchanted stretchers.


There are blank pages that have a future.

I paint, I charm -

I romance with myself.


There are words that I want to say

and paint the world with them.
TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER
Blejtram


Są smaki, których nie znam,

zapachy, które pamiętam,

są słowa, które długo rezonują -

blejtramy bez przyszłości.


Są smaki, których nigdy nie poznam,

zapachy, które zapomnę,

są słowa, których nigdy nie słyszałam -

zaczarowane blejtramy.


Są puste kartki, które mają przyszłość.

Maluję, czaruję -

romansuję sama z sobą.


Są słowa, które chcę powiedzieć

i pomalować nimi świat.


Festive Table

In the memory,

can survive the time.


I remember

the festive table,

the smell of the forest.

I remember

the joy of being together.


Time

– woven with memories.
TRANSLATED BY ARTUR KOMOTER
Odświętny stół


W pamięci,

może przetrwać czas.


Pamiętam

odświętny stół,

zapach lasu.

Pamiętam

radość z bycia razem.


Czas

– utkany wspomnieniami.

ELIZA SEGIET


ELIZA SEGIET – Master's Degree graduate in Philosophy. Completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University. Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". Author’s poem Questions won the title of the International Publication of the Year (2017) in Spillwords Press. Author's poem Sea of Mists won the title of the International Publication of the Year (2018) in Spillwords Press. Author's works can be found in anthologies and literary magazines in Poland and abroad (Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Chile, Canada, India, Kosovo, Philippines, Portugal, Romania, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Zambia).
No comments :

Post a Comment