Monday, August 1, 2022

ELIZA SEGIET

 


Emptiness

 

She stacked the blocks of the future,

but she doesn’t know why.

 

She built a house,

but inside it’s cold and sad.

 

She hung the curtains,

but through the open window

blows emptiness.

 

In the greyness of life she has found doors,

but she does not have the key.

 

From the balcony, she saw a tall wall.

 

Will she jump over it?

 

Translated By Artur Komoter  

 

Pustka

 

Poukładała klocki przyszłości,

ale nie wie po co.

 

Zbudowała dom,

ale w nim jest zimno i smutno.

 

Zawiesiła firanki,

ale przez uchylone okno

wieje pustką.

 

W szarości życia znalazła drzwi,

ale nie ma do nich klucza.

 

Z balkonu zobaczyła wysoki mur.

 

Czy go przeskoczy?

 

Marionettes

 

The silence rumbles,

as the world is throbbing around,

and in the mind a failure is consumed.

 

To live solely with the props?

Everything that’s around

is a self made delusion.

 

The beautiful house

turned out to be a prison wall

the garden – exercise yard,

a friendly human

might happen to be

at the other side of the stage

– in the other theater of life. 

 

Along those,

who appear to be marionettes,

perhaps it’s necessary to find

not the puppet,

but the real one?

 

Translated Ula De B.

Marionetki

 

Rozbrzmiewa cisza,

gdy wokół tętni świat,

a w umyśle trawiona porażka.

 

Żyć tylko z rekwizytami?

Wszystko wokół

to stworzona iluzja.

 

Piękny dom

okazał się więziennym murem,

ogród – spacerniakiem,

przyjazny człowiek

być może bywa

po drugiej stronie sceny

 – w innym teatrze życia.

 

Pośród tych,

którzy wydają się marionetkami,

chyba trzeba próbować odnaleźć

nie kukłę,

lecz rzeczywistego?

 

Dead Vestige

To Rayen Kang

 

Stop, human!

Don’t destroy our home,

don’t take the territory.

Do you think

we want to live in puffs of smog?

We need the nature,

not words

about environmental protection.

 

You can take photos of us,

turn them into stamps, pics, decorations

- it’s but a mere copy of ourselves.

We can fly, run, swim...

We don’t want to be only

a dead vestige,

an ornament in our destroyers’ sham paradise.

 

To amuse for centuries

we have to live. 

 

Translated By Ula De B.

 

Martwy ślad

Rayen Kang

 

Stop, człowieku!

Nie niszcz naszego domu,

nie zabieraj terytorium.

Myślisz,

że chcemy żyć w kłębach dymu?

Nam potrzebna natura,

nie słowa

o ochronie środowiska.

 

Możesz nam robić zdjęcia,

z nich znaczki, obrazki, ozdobniki –

to tylko nędzna kopia nas samych.

Potrafimy fruwać, biegać, pływać...

Nie chcemy być tylko

martwym śladem,

ozdobą w pozornym raju niszczycieli.

 

By zachwycać przez stulecia,

musimy żyć.

 

ELIZA SEGIET

ELIZA SEGIET graduated with a Master's Degree in Philosophy at Jagiellonian University. Received Global Literature Guardian Award – from Motivational Strips, World Nations Writers Union and Union Hispanomundial De Escritores (UHE) 2018. Nominated for the Pushcart Prize 2019 and 2021. Laureate Naji Naaman Literary Prize 2020,  International Award Paragon of Hope (2020), World Award 2020 Cesar Vallejo for Literary Excellence. Laureate of the Special Jury Sahitto International Award 2021, World Award Premiul Fănuș Neagu 2021.       Finalist Golden Aster Book World Literary Prize 2020.  It is in the last stage of an international competition Mili Dueli 2020. At the international Festival of Poetry CAMPIONATO MONDIALE DI POESIA (2021/2022) she won the title of vice-champion of the world. Award BHARAT RATNA RABINDRANATH TAGORE INTERNATIONAL AWARD (Marc 2022).

 

 


No comments :

Post a Comment