Friday, June 1, 2018

JADWIGA BUJAK-PISAREKJADWIGA BUJAK – PISAREK

SILENCE SUPPRESSES US

I woke up,
a bold look at tomorrow.
Freed or maybe with deeper breath
before the next pain.

Like the mantra, I repeat -
this time it will make itself comfortable in the doorways
but where you are joy.
Hope, how to find you.

I was awakened by the touch of the sun,
bird choirs have taken a dream of eyelids.
The wind carries the solemn Te Deum
and Hours for the glory of Mary.

Only - where you are joy,
hope how to find you.


Wygasza nas milczenie

Obudziłam się,
odważnym spojrzeniem na jutro.
Uwolniona, a może z głębszym oddechem
przed kolejnym bólem.

Jak mantrę powtarzam -
tym razem rozgości się w progach
lecz, gdzie jesteś radości.
Nadziejo, jak ciebie odnaleźć.

Obudził mnie dotyk słońca,
ptasie chóry zebrały sen z powiek.
Wiatr niesie uroczyste Te Deum
i Godzinki na chwałę Maryi.

Tylko - gdzie jesteś radości,
nadziejo  jak ciebie odnaleźć.
I DO NOT DROWN OUT

After the crystals
which are quiet,
the smell of flowering
and murmuring the meadow.

The fading moon,
look at the morning -
passing time.

I will pass by my bare foot
I will collect a few drops.
I will moisten my lips
God's elixir.

No trace -
gently
as much as I can.


Nie zagłuszę

Po kryształkach
które ciszą,
zapachem kwitnienia
i szemraniem łąki.

Gasnącym księżycem,
spojrzeniem poranka-
mijającym czasem.

Bosą stopą przejdę
zbiorę kilka  kropel.
Zwilżę usta
Bożym eliksirem.

Bez śladu -
najdelikatniej
jak tylko potrafię.

THE VOICES ARE SILENT

The days pass quickly.
For months
you are not there
Poet.

You sat down
on the firmament of heaven
You write to God
your prayers.

And here so sadly Zbyniu.
Mornings without
your poems -
ours without your word.

Suffering went away
at first with you -
those that are not in us anymore
they give him his hand.

You met with God.
Way of the cross again
it was a victory.

Only here, so sad without you.


Milkną głosy

Szybko mijają dni.
Od miesięcy
nie ma ciebie
Poeto.

Przysiadłeś
na firmamencie nieba
i Panu Bogu piszesz
swoje modlitwy.

A tu tak smutno .
Poranki bez
twoich wierszy -
nasze bez twojego słowa.

Cierpienie odeszło
zrazem z Tobą -
te co w nas już nie
podają mu dłoni.

Spotkałeś się z Bogiem.
Droga krzyżowa znowu
była zwycięstwem.

Tylko tu, tak smutno bez Ciebie.

TALK ABOUT IT

I will not drown out your trelias
little friend,
nor songs that the wind is cutting
on a nearby pond.

Although the soul is fraught with pain
I want to shout -
and rest in prayer
without waiting.

Very quietly confirmed-
happiness is easy to scare away,
I do not want to lose the way
to my home.

Envoy of the heavens
Do not heed tears -
in such moments
crying brings relief.


Mów o tym

Nie zagłuszę twoich treli
mały przyjacielu,
ani pieśni, które wiatr ściele
na pobliskim stawie.

Chociaż dusza brzemienna w bólu
pragnie się rozkrzyczeć -
i odpocząć w modlitwie
bez oczekiwania.

Bardzo cicho potwierdzę-
szczęście łatwo spłoszyć,
nie chcę by zgubiło drogę
do mojego domu.

Wysłanniku niebios
nie zważaj na łzy -
w takich chwilach
płacz przynosi ulgę.

CAREFULLY

Tomorrow will change, she'll catch her breath.
Today is silence.
A prayer that inspires strength.

Tomorrow he will believe.
He is trying to recognize voices today
for which it has long ceased to exist.

Tomorrow. Again the flowers in the garden.
Tired voice to the choir of birds
with singing will join.

Just tell her that it's not a dream
and so it will stay when it wakes up.
Just assure ...


Ostrożnie

Jutro się zmieni, uchwyci oddech.
Dzisiaj jest ciszą.
Modlitwą, która wyprasza siłę.

Jutro uwierzy.
Dzisiaj próbuje rozpoznać głosy
dla których dawno przestała istnieć.

Jutro. Znowu rozgada kwiaty w ogrodzie.
Zmęczonym głosem do chóru ptaków
śpiewem dołączy.

Tylko jej powiedz, że to nie sen
i tak zostanie kiedy się zbudzi.
Tylko zapewnij...

JADWIGA BUJAK-PISAREK

JADWIGA BUJAK – PISAREK: Polish nationality. Born May 22 1957 in Świebodzice county Swidnicki. Educated clothing technician. Assistant editor E-Literaci.pl. Journalist, entitled moderator, super commentator corrector. Winner of many poetry contests, The poet of the Year 2015. Awarded by the editors of Journal. "Statuette for its activities" in the field of literature in the past five years from 2010 to 2015. Member of the Literary Association "Website" in Stalowa Wola. Member of the Association of Authors Polish Warsaw. Excretes volumes: The first book of poetry "whispering" released in 2014.The second "Fisher of pearls" in 2015 and 2016.Also published the third volume of "Sentenced on the melancholy" .She is co-author of five Anthology, Including two international: "Love Is Like AIR and" Time of Women "She has scored six literary note books. Her poems are translated in to English. The first poems she wrote at age 17, and for several years she has published on the portal E-Literaci.pl,and the Internet, where a crowd of regular readers. Actively participates in the literary workshops and meetings.Twice she participated at the Festival of Patriotic Song and Poetry in Komotini where he took third-place contest for the line "Not today." Participant XV "Jurassic Autumn Poetry" in the Złotym Potoku. She writes, comments and published in the online journal Literary E-Literaci.pl. Founder of the group not affiliated Poets "SAFFO" at GBP in Zebrzydowice.  She runs a series of meetings with poetry in D.S.S. in Cieszyn. Her poetry was published in the "Voice of Tychyna. and regularly appears in the newsletter. "Messages from the Piotrówki" in Zebrzydowice.


No comments :

Post a Comment