Wednesday, December 1, 2021

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS

 

Christmas Eve Landscape

 

The poetry of winter

envelops the earth

with virginal whiteness

 

The magic of Christmas Eve

introduces us

in a mystical mood

 

On a resinous Christmas tree

there are flashing eyelashes of the stars

Christmas carol  is winding

with the colorful chain

The eyes are lighting

The wafer is giving away smiles

with tender gesture

We share words

 

At the family table

high expectation

here is born in us

G O D


Pejzaż wigilijny

 

Poezja zimy

otula ziemię

dziewiczą bielą

 

Magia Wigilii

wprowadza nas

w mistyczny nastrój

 

Na żywicznej choince

migają rzęsy gwiazd

Kolorowym łańcuchem

wije się kolęda

Zapalają lampki oczu

Czułym gestem opłatek

rozdaje uśmiechy

Łamią się słowa

 

Przy rodzinnym stole

wzniosłe oczekiwanie

oto rodzi się w nas

B Ó G

 

Christmas Eve At The Railway Station

 

They come

with festive faces

A business card in store

the term hurts like a splinter

poor

lonely

homeless

They go with reverence

to the table set

with a merciful hand

 

They celebrate the meal

 

When they break the wafer

the joy of community

is born in them

 

When they come back

to their hermitages

they take with them

the sublime mood

and the leftovers

for a hungry day

 

Wigilia na dworcu

 

Przychodzą

w odświętnych twarzach

W zanadrzu wizytówka

uwiera drzazgą określenie

biedny

samotny

bezdomny

Z nabożeństwem przystępują

do stołu zastawionego

litościwą dłonią

 

Celebrują jedzenie

 

Gdy łamią opłatek

rodzi się w nich

radość wspólnoty

 

Kiedy wracają

do swoich samotni

zabierają z sobą

wzniosły nastrój

i resztki ze stołu

na głodny dzień

 

 

Lullaby

 

Fall asleep, Little Boy

take a rest

before You start

human way

 

I will hug You

with the duvet of calm

fastened with a silver star

hanged

on the vault of heaven

 

I'm singing today

a lullaby flowing

with a stream of love

 

Get some rest, Baby

before we will bring You

to Golgotha

handfuls of our crosses

 

Kołysanka

 

Uśnij Maleńki

odpocznij

nim zaczniesz

człowieczą drogę

 

Otulę Ciebie

kołdrą wyciszenia

spiętą srebrną gwiazdą

zawieszoną

na sklepieniu nieba

 

Dzisiaj śpiewam

kołysankę płynącą

potokiem miłości

 

Odpocznij Dziecinko

zanim na Golgotę

przyniesiemy Ci

naręcza naszych krzyży

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

 

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment