Tuesday, November 1, 2022

KRYSTYNA GRYS

 


 

Taming Death

 

For the whole life

I’ve been taming death

 

Memento Mori

obsessively sounded

in my brain

 

Her cold breath

was freezing

Aroused fear and curiosity

 

When she will come

she’ll shut behind me

the daylight

 

Bring

to the tabernacle

of eternity

where the life after life

blossoms with the love of God

 

Oswajanie śmierci

 

Przez całe życie

oswajałam śmierć

 

Memento Mori

obsesyjnie dźwięczało

w zwojach mózgu

 

Jej zimny oddech

mroził

Budził lęk i ciekawość

 

Gdy przyjdzie

zatrzaśnie za mną

światło dnia

 

Wprowadzi

do przybytku

wieczności

gdzie życie po życiu

rozkwita Bożą miłością

 

 

The end

 

Tormented by suffering

you wanted liberation

I soothed your pain

with the drip of love

 

Chained by helplessness

I was listening to

fading breath

 

Sudden silence

filled me up

to the brim

Something happened

beyond me

 

Kres

 

Znękany cierpieniem

pragnąłeś wyzwolenia

Twój ból koiłam

kroplówką miłości

 

Spętana bezradnością

nasłuchiwałam

słabnącego oddechu

 

Nagła cisza

wypełniła mnie

po brzegi

Coś dokonało się

poza mną

 

Dance Of Death

 

The clock stopped ticking

in the moment

when the Angel of Death

started silent dance

around you

 

In the last “pas”

a sudden gust

put out the faint fire

 

Removed a mask of pain

from the face

 

I took tenderly

your hands

They retained a handful of warmth

inside

 

Slack fingers

I wrapped with

the rosary of tears

 

Taniec śmierci

 

Ustało tykanie zegara

w chwili

kiedy Anioł Śmierci

zaczął wokół ciebie

bezszelestny taniec

 

W ostatnim pas

nagłym podmuchem

zgasił nikły ognik

 

Zdjął z twarzy

maskę boleści

 

Czule ujęłam

twoje dłonie

Zatrzymały w sobie

jeszcze garstkę ciepła

 

Wiotkie palce

oplotłam

różańcem łez

 

KRYSTYNA GRYS

 

KRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 9 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. Medal "For a Heart for Culture". She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs.

KRYSTYNA GRYS: Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie. Krystyna Grys opublikowała 11 tomów poezji lirycznej, 3 tomy fraszek, 1 tom limeryków oraz 9 tomów wierszy dla dzieci. Jej wiersze zostały opublikowane w różnych almanachach I przetłumaczone na kilka języków obcych. Krystyna Grys otrzymała dwie nagrody Prezydenta Miasta Leszna, Nagrodę Literacką im. Marii Konopnickiej, Nagroda Literacka Klemensa Janickiego i Nagroda im. Tadeusza Micińskiego „Phoenix”. Medal „Za Serce dla Kultury”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie. Ma spotkania w przedszkolach, szkołach, klubach dla seniorów, bibliotekach .


No comments :

Post a Comment