Sunday, March 1, 2020

KRYSTYNA GRYS
KRYSTYNA GRYS

Mom’s Garden

Embroidered with gold
threads of the sun
keeps memory
of the hands wrinkled
like old carved saints

Longing bench
rocks her tiredness
Gazebo is looking
longingly bouncing
shadows of the days gone by

The pupils of flowers
are throbbing
Their richness of colours
like stained-glass by Marc Chagall
full of light

In the folds of the fence
light with shadow
interlaces like warp
like death and life

Time has rolled the years
into knots of memories

______


Ogród mamy

Haftowany złotymi
nićmi słońca
przechowuje pamięć
o dłoniach pomarszczonych
jak stare świątki

Stęskniona ławeczka
kołysze jej zmęczenie
Altanka spogląda
tęsknie odbijając
cienie minionych dni

Pulsują źrenice
kwiatów
Ich bogactwo kolorów
jak witraże Marka Chagalla
pełne światła

W fałdach płotu
osnową przeplata się
światło z cieniem
jak śmierć z życiem

Czas pozwijał lata
w węzełki wspomnień* * *

Return to the forest
of happy childhood

Wake up
on the clearing
where the sun
scattered honey dandelions
in green juiciness
of grass

Inhale the scent
until it hurts
before blood
will freeze
in veins

* * *

Wrócić do lasu
radosnego dzieciństwa

Obudzić się
na polanie
gdzie słońce
rozsypało miodne mlecze
w zielonej soczystości
trawy

Zaciągnąć się wonią
aż do bólu
zanim krew
zastygnie
w żyłachMysterious Silence

Winded in a fog of mystery
you disappeared
behind the seventh forest
seventh mountain
seventh river

I pick up restless thoughts
Tie them in the time of separation
in knots of days

Short movies made
by you
resound
with your voice

Affection also
brings longing

______


Tajemnicze milczenie

Opleciony mgłą tajemnicy
zniknąłeś
za siódmym lasem
siódmą górą
siódmą rzeką

Zgarniam rozbiegane myśli
Wiążę w czas rozłąki
na węzełki dni

Filmiki zrobione
przez ciebie
rozbrzmiewają
twoim głosem

Zauroczenie też
niesie tęsknotę

KRYSTYNA GRYSKRYSTYNA GRYS: She was born and still living in Leszno. She attended the Jan Amos Komenski Pedagogical High School in Leszno. Krystyna Grys published 11 volumes of lyric poetry, 3 volumes of epigrams, 1 volume of limericks and 7 volumes of poems for children. Her poems were published in various almanacs and translated to a few foreign languages. Krystyna Grys received two awards of the Mayor of Leszno, the Maria Konopnicka Literary Award, the Klemens Janicki Literary Award and the Tadeusz Micinski “Phoenix” Award. She is a member of the Polish Writers Association in Poznan and the Culture Creators Society of Leszno. She has meetings in kindergartens, schools, the Senior Clubs, libraries as well as in the Remand Prison in Leszno. Urodziła się i mieszka w Lesznie. Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wydała 11 tomików lirycznych, 3 tomiki fraszek, 1 tomik limeryków i 7 tomików wierszy dla dzieci. Wiersze publikowane były w różnych almanachach. Tłumaczone na kilka języków obcych. Zdobyła dwie nagrody Prezydenta miasta Leszna oraz nagrody literackie im. Mari Konopnickiej, Klemensa Janickiego oraz „Feniksa” im. Tadeusza Micińskiego. Należy do Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Miewa spotkania w przedszkolach, szkołach, liceach w Klubach Seniorów, Bibliotekach, a także w Areszcie Śledczym w Lesznie.No comments :

Post a Comment